Alle stemmen voor de Waterschapsverkiezingen zijn geteld. Het opkomstpercentage is 65.36%.

Lijstnr

Aanduiding van de politieke groepering

Aantal Stemmen

Percentage

1

CDA

934

6,68

2

Water Natuurlijk

1758

12,57

3

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

1384

9,89

4

FNP

506

3,62

5

VVD

1185

8,47

6

Lagere Lasten Burger

334

2,39

7

ChristenUnie

421

3,01

8

Partij voor de Dieren

754

5,39

9

BBB

5688

40,66

10

Belang van Nederland (BVNL)

548

3,92

11

AWP voor Water, Klimaat en Natuur

477

3,41

Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen

13989

100,00 %

Aantal blanco stemmen

119

Aantal geldige stemmen

14108

Aantal ongeldige stemmen

44

Aantal kiezers

14152

Aantal kiesgerechtigden

21651

Opkomstpercentage

65,36 %

Procesverbalen stembureaus gemeente Weststellingwerf