Als je plannen hebt waarvoor je een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kan het nuttig zijn om eerst een principeaanvraag in te dienen. Dit geldt zeker als het gaat om een meervoudige aanvraag voor bijvoorbeeld bouw, milieu, brandveiligheid, aanleggen, kappen, het aanleggen van een uitrit en of monumenten. We noemen dit ook wel vooroverleg. Een principeaanvraag is vooral zinvol wanneer het vooraf niet duidelijk is of de gemeente de omgevingsvergunning zal verlenen wanneer je die aanvraagt.

Aanvraagformulier Omgevingsloket online

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een verzoek beoordeling vooroverleg ben je conform de legesverordening leges verschuldigd. Je kunt de legesverordening via deze pagina bekijken

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van het projectplan en/of een principeverzoek uitgewerkt (bouw)plan binnen een termijn van 2 maanden na indiening van het project en/of een principeverzoek in behandeling wordt genomen en niet afwijkt van het goedgekeurde projectplan, wordt 50% van de geheven leges van het projectplan en/of een principeverzoek in mindering gebracht op de omgevingsvergunning.

Wat moet ik doen?

Wanneer je in het bezit bent van DigiD en woont in de gemeente Weststellingwerf, kun je een principe aanvraag digitaal aanvragen. DigiD zorgt ervoor dat je jouw adresgegevens niet hoeft in te vullen. Ook personen die niet in het bezit zijn van DigiD, kunnen de principe aanvraag digitaal aanvragen. Je moet dan zelf jouw persoonsgegevens invullen.

Wanneer je in het bezit bent van DigiD, kun je de aanvraag online doen. Je vindt de knop bovenaan de pagina.

Wat moet ik meenemen?

Een eenvoudige/globale tekeningen en gegevens van je bouwplan.

Achtergrond

Met de inwerkingtreding van de Wabo zijn de termijnen waarbinnen de gemeente moet beslissen korter geworden. Onvolledige aanvragen worden eerder buiten behandeling gelaten, maar de gemeente kan de vergunning ook weigeren. Je hebt dan een volledige aanvraag moeten samenstellen (inclusief tekeningen en berekeningen), je hebt de nodige investeringen gedaan in kosten, moeite en tijd en uiteindelijk heb je alleen een buitenbehandeling laten besluit of een weigeringsbesluit en een legesfactuur voor de kosten die de gemeente heeft gemaakt om je aanvraag te behandelen. Om dit te voorkomen, biedt de gemeente de mogelijkheid om eerst een principeaanvraag in te dienen.

Voordelen van een principeaanvraag

Er zitten meer voordelen aan het indienen van een principeaanvraag. Je hoeft geen volledig uitgewerkt plan in te dienen. Uiteraard geldt wel dat de zekerheid, die de gemeente jou kan bieden, afhangt van de duidelijkheid van de stukken die je indient. Je krijgt een goed beeld van de kans van slagen van jouw plan voordat je het gaat uitwerken en dus kosten maakt voor het (laten) tekenen en berekenen. Ook gaat de wettelijke vergunningprocedure vaak sneller als jouw plan al in een vooroverleg is beoordeeld.

In de praktijk wordt vooral bij bouwplannen en/of ontheffingen van het bestemmingsplan vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een principeaanvraag te doen. Dat is niet altijd nodig. Wil je bijvoorbeeld een dakopbouw realiseren die dezelfde is als de opbouw die jouw buren recent met vergunning hebben gebouwd, dan is de kans heel groot dat ook jij een vergunning krijgt.

Wil je bijvoorbeeld een nieuwe woning of bedrijfshal bouwen, een activiteit uitvoeren in een gebied dat is beschermd in verband met flora en fauna of wil je iets wijzigen aan een monumentaal pand of een combinatie van deze werkzaamheden, dan is het raadzaam om eerst een principeaanvraag in te dienen.