VVD, WB, CDA en SDW presenteerden vandaag het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2022-2026. De coalitie wil verder bouwen op de ingezette koers van de afgelopen vier jaren en legt daarbij nieuwe accenten. Met SDW als extra partij heeft de nieuwe coalitie een meerderheid van 14 van de 21 zetels in de gemeenteraad. In het coalitieakkoord ‘Samen blijven bouwen aan een sterk Weststellingwerf!’ heeft de nieuwe coalitie haar ambities voor de komende jaren beschreven.

De coalitie wil graag verder investeren, zodat het nog beter wonen, ondernemen en recreëren wordt in Weststellingwerf. In het akkoord is extra geld gereserveerd voor met name woningbouw, economie (winkelcentra, toerisme en recreatie, landbouw) en verkeer en vervoer (wegen). De coalitie staat voor  een benaderbare en meedenkende gemeente die met de samenleving blijft bouwen aan een sterk Weststellingwerf.

Wonen en leven

Het is belangrijk dat iedereen in Weststellingwerf een plek heeft en kan meedoen. De coalitie wil daarom extra woningen bouwen om de woningschaarste te verminderen, ook in de dorpen. De coalitie verdubbelt het budget van het dorpenfonds. Hierdoor is er meer geld beschikbaar voor ideeën en initiatieven uit de samenleving.

De coalitie investeert daarnaast in arbeidsdeelname, armoedebeleid en schuldhulpverlening. Om zorg en ondersteuning beschikbaar en betaalbaar te houden, zet de coalitie onder meer in op preventie. Wanneer zorg nodig is, staat een maatwerkoplossing centraal. Hierbij kunnen diverse budgetten gecombineerd worden ingezet.

De coalitie wil zorgen voor voldoende plekken voor ontmoeting. In Wolvega kan deze ontmoetingsplek mogelijk gecombineerd worden met een ondernemershuis. Ook de dorpshuizen zijn belangrijke ontmoetingsplekken. Om de toekomst van de dorpshuizen veilig te stellen, wil de coalitie het beheer van alle dorpshuizen onder Harten 10 brengen. Verder wil de coalitie investeren in veiligheid en in de dienstverlening van de gemeente.

Economie

De toeristische sector kan met het MKB en de agrarische sector de belangrijkste economische dragers van Weststellingwerf worden. Daarom wil de coalitie extra investeren in kansrijke toeristische gebieden: de Driewegsluis en de Spokedam bij Noordwolde. Hierbij hoort ook een upgrade van de zwemgelegenheden in de gemeente.

De coalitie wil ook extra investeren in levendige en aantrekkelijke winkelcentra. Er komt extra geld voor de herinrichting van het Pastorieplein en de verdere centrumontwikkeling in Wolvega en voor het centrum van Noordwolde.

De coalitie wil met de agrarische ondernemers samenwerken aan de forse uitdagingen waar de sector voor staat. Een taskforce landbouw en een verbinder vanuit de gemeente krijgen hierbij een actieve rol. 

Verkeer en vervoer

Om de bereikbaarheid en veiligheid van wegen op peil te houden, verhoogt de coalitie het budget voor beheer en onderhoud van de wegen. Ook komt er extra geld voor het verbeteren van de verkeerscirculatie in Wolvega en het oplossen van knelpunten. De planvorming voor de herinrichting van Lycklamaweg moet snel opnieuw worden opgestart.

Woonlasten

De vier coalitiepartijen willen pas écht investeren wanneer er financiële duidelijkheid is voor de gemeente, want de inkomsten en uitgaven moeten op orde blijven. Het uitgangspunt is ook dat inwoners niet meer gaan betalen dan nodig is voor hun gemeentelijke lasten.

Samen verder bouwen

In de raadsvergadering van 8 juni 2022 staat het coalitieakkoord op de agenda. In deze vergadering worden ook de wethouders, nieuwe raadsleden en duo-commissieleden geïnstalleerd. De kandidaat wethouders zijn Roelof Theun Hoen (VVD), Mariska Rikkers (WB), Hanneke Zonderland (CDA) en Heidi den Hartigh (SDW). Zij gaan het coalitieakkoord uitwerken en zo verder bouwen aan Weststellingwerf.

Klik hier om het coalitieakkoord te lezen.

Foto: Lenus van der Broek