Maandag 27 maart om 07.00 uur start Aannemersbedrijf A. Faber B.V. in opdracht van de provincie Fryslân met werkzaamheden aan de N353 bij Noordwolde-Zuid. Het gaat om het kruispunt van de Nieuweweg met de Oostvierdeparten en Westvierdeparten. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden vrijdag 7 april om 17.00 uur klaar.

Aanleiding werkzaamheden

Ondanks de stop- en waarschuwingsborden en de aangepaste bestrating op de Oost- en Westvierdeparten, vinden er nog steeds ongevallen plaats op dit kruispunt. De bomen langs de zijwegen van de N353 kunnen het zicht op het kruispunt beperken. Daarom gaat de provincie het kruispunt opnieuw inrichten.

Ontwerp kruispunt

Er komt een slinger in de weg om het verkeer op de N353 af te remmen. In de nieuwe situatie is er voldoende ruimte voor personenauto’s om elkaar te passeren, maar niet op hoge snelheid. Vrachtwagens benutten het volledige kruispunt, waardoor overig verkeer even moet wachten. Het gaat om een gelijkwaardig kruispunt. Verkeer van rechts heeft voorrang. Daarnaast worden er visuele drempels aangebracht. Deze visuele drempels zien eruit als drempels, maar zonder verhoging.

Afsluiting

Om de werkzaamheden aan het kruispunt op een veilige manier uit te kunnen voeren, wordt de N353 twee weken afgesloten voor verkeer.

Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden het kruispunt wel oversteken. 

De afsluiting geldt ook niet voor het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer rijdt tijdens de werkzaamheden de normale route. 

Omleidingsroute

Doorgaand verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de N353, N855, A32 en de N351.

Meer informatie

Heb je vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de provincie Fryslân via provincie@fryslan.frl of telefoonnummer 058 - 292 59 25.