Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daarom geeft de gemeente zelf veel informatie via persberichten, de huis-aan-huiskrant en de website.

Wil je meer weten? Dan kun je op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) aan de gemeente  vragen om bestuurlijke informatie openbaar te maken. Dit heet een Wob-verzoek

Wat houdt een Wob-verzoek in?

Je kunt een verzoek indienen om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Ook kun je vragen om een of meerdere specifieke documenten openbaar te maken.
In principe is alle informatie openbaar, tenzij er een goede reden is om iets niet openbaar te maken.

Wob-verzoek indienen