Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Jaarlijks worden rond de 119.000 kinderen in Nederland slachtoffer van mishandeling.

Kindermishandeling komt in veel vormen voor. Het is niet alleen lichamelijke of geestelijke mishandeling van kinderen, maar ook seksueel misbruik en verwaarlozing. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor kinderen. Denk bijvoorbeeld aan depressies, angststoornissen, zelfbeschadiging of zelfs zelfmoord. Ook in het gedrag is dit terug te zien. Mishandelde kinderen hebben een vertekend beeld van relaties, bewegen onvoldoende en gebruiken sneller drugs.

Hoe herken je kindermishandeling?

Een kind dat mishandeld wordt, gedraagt zich anders dan zijn of haar leeftijdsgenootjes. Signalen kunnen zijn: een kind..

  • Leeft in ‘een eigen wereld’.
  • Wil veel aandacht of is bang om alleen te zijn.
  • Neemt geen vriendjes mee naar huis.
  • Is bang voor bepaalde plekken of mensen.
  • Wil niet aangeraakt worden.
  • Kijkt weg bij oogcontact.

Ook kan een kind er anders uitzien dan zijn of haar klasgenootjes. Denk aan gescheurde kleren, een bleek en vermoeid gezichtje, een grote toename of juist afname in het gewicht en vaak ziek zijn.

Wat kun jij doen?

Wegkijken en doen alsof kindermishandeling niet bestaat is niet oké. Ook jij kunt iets doen om ervoor te zorgen dat de situatie voor het kind verbetert.

Maak jij je zorgen over een kind of situatie?

Neem dan contact op met Veilig Thuis via telefoonnummer 0800-2000 (24/7 bereikbaar).

Is het kind direct in nood? Bel dan altijd met 112.