Blijf op de hoogte van actuele projecten in de gemeente Weststellingwerf.

 • Centrumontwikkeling Wolvega

  Gemeente Weststellingwerf werkt samen met ondernemers en inwoners aan een compact en aantrekkelijk winkelcentrum in Wolvega. 

 • Herinrichting Lycklamaweg

  Gemeente Weststellingwerf gaat de Lycklamaweg in Wolvega herinrichten om de weg verkeersveiliger te maken.

 • Centrumontwikkeling Noordwolde

  Samen met een aantal lokale ondernemers werkt gemeente Weststellingwerf aan een aantrekkelijker, groener en veiliger centrum van Noordwolde.

 • Bestemming Noordwolde

  Met Bestemming Noordwolde werken we aan een verbetering van de fysieke en sociale leefbaarheid.

  Opening van de speeltoestellen Spokeplas
 • Herinrichting De Blesse

  Gemeente Weststellingwerf maakt De Blesse verkeersveiliger door het dorp opnieuw in te richten.

 • Bouw huurwoningen Pieterslaan Wolvega

  Gemeente Weststellingwerf wil samen met de Woningstichting Weststellingwerf nieuwe woningen laten bouwen aan de Pieterslaan 85a in Wolvega.

 • Woon(zorg)visie

  Hoe kunnen we nu en in de toekomst op een fijne manier wonen in Weststellingwerf? We hebben een woonvisie en woonzorgvisie opgestelde die antwoord geven op deze vraag.

 • Bouw huurwoningen Heerenveenseweg Wolvega

  Gemeente Weststellingwerf wil samen met WoonFriesland nieuwe woningen laten bouwen aan de Heerenveenseweg in Wolvega.

 • Herinrichting Driewegsluis

  Gemeente Weststellingwerf wil de Driewegsluis aantrekkelijker maken voor toeristen en recreanten.

  Passantenhaven Driewegsluis
 • Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan

  Om ervoor te zorgen dat Weststellingwerf in de toekomst verkeersveilig, bereikbaar en leefbaar blijft, gaan we een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) opstellen.