Bij de uitvoering van haar taken gebruikt de gemeente Weststellingwerf jouw gegevens. Hiermee gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk om. In deze privacyverklaring lees je daar meer over.

Wilt u weten hoe wij met persoonsgegevens omgaan? Kijk dan in ons Privacybeleid.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

De gemeente Weststellingwerf legt jouw persoonsgegevens vast wanneer je gebruikt maakt van onze diensten en producten. Dit zijn meestal algemene persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum of telefoonnummer. Soms gaat het om bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over je gezondheid, of een wettelijk identificatienummer, zoals het Burgerservicenummer (BSN).
Wij houden een Register van verwerkingen bij waarin je kunt zien welke persoonsgegevens wij vastleggen, met welk doel en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

Welke regels gelden er?

In de wet staat hoe de gemeente met persoonsgegevens moet omgaan. De belangrijkste regels staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is bijvoorbeeld van toepassing als je een aanvraag doet via het digitale loket, als je gebruikmaakt van een formulier op onze website of als je gebruikmaakt van een dienst van de gemeente Weststellingwerf.

Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken als de wet het toelaat. Dat gebeurt meestal:

  • Voor het uitvoeren van haar wettelijke taken en verplichtingen. Welke gegevens dit zijn, hangt af van de specifieke taak  die de gemeente uitvoert;
  • Omdat je daarvoor toestemming hebt gegeven. Je kunt je toestemming weer intrekken.

Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. En gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt aangeleverd. Als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toesturen van bepaalde informatie, gebruiken wij deze gegevens niet om een andere aanvraag af te handelen.
Ook bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig of wettelijk geregeld is.

De gemeente Weststellingwerf neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang van persoonsgegevens actief tegen te gaan. Deze maatregelen zijn gebaseerd op landelijke regels die gelden voor alle overheden.

Worden je gegevens gedeeld?

De gemeente Weststellingwerf deelt jouw persoonsgegevens alleen met andere organisaties als dat nodig is voor onze dienstverlening of voor de uitvoering van onze taken en verplichtingen. Met deze organisaties maken wij schriftelijke afspraken over het beveiligen en beschermen van je gegevens.

Hoe gaan wij om met cookies?

Deze website gebruikt alleen technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en makkelijk te gebruiken is. De cookies onthouden je surfgedrag. Hierdoor vindt je sneller voor jou interessante informatie.

We gebruiken cookies om tijdens je bezoek aan onze website informatie te verzamelen, waarmee wij de website nog beter kunnen inrichten. Dat doen we anoniem: we schermen een deel van je IP-adres af, zodat wij niet kunnen achterhalen welk IP-adres ons bezoekt. Wij verzamelen via de cookies geen persoonlijke gegevens. Ook delen we de verzamelde gegevens niet met andere partijen.

Je kunt je afmelden voor cookies via de instellingen van je internetbrowser. Je kunt hier ook alle informatie die eerder is opgeslagen, verwijderen.

Welke rechten heb je? 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen. Je kunt alleen gegevens van jezelf inzien. Hiervoor moet je je legitimeren.

Voor het inzien, verbeteren of verwijderen van je persoonsgegevens kun je een verzoek indienen bij de Privacy Officer van de gemeente Weststellingwerf. Dat kan:

Voor het opvragen van persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) moet je een apart verzoek indienen. Dit geldt ook als je wilt weten welke overheidsinstellingen en andere instanties je persoonsgegevens hebben opgevraagd. Voor meer informatie over dit verzoek ga je naar: Opvragen persoonsgegevens. Voor het aanpassen van onjuiste persoonsgegevens in de BRP of voor het verwijderen van privacygevoelige persoonsgegevens uit de BRP moet je een apart verzoek indienen. Voor meer informatie over deze verzoeken ga je naar: Aanpassen onjuiste persoonsgegevens of Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens.

Heb je vragen of een klacht?

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via privacy@weststellingwerf.nl.
Vindt je dat wij je persoonsgegevens niet juist gebruiken, dan heb je het recht om een klacht in te dienen. Je kunt dit schriftelijk doen of via het klachtenformulier op de website.

Komen wij er met je niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitspersoonsgegevens.nl(externe link). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het naleven van de privacywetgeving.
Ook kun je een bezwaar maken tegen het verwerken van je gegevens. Je kunt dit alleen schriftelijk doen.