Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente Weststellingwerf. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de raad het gemeentebestuur.

De gemeenteraadsleden

De gemeenteraadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Ze worden elke vier jaar gekozen door de inwoners tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Na de verkiezingen onderhandelen de partijen. Partijen die het in grote lijnen met elkaar eens zijn over het bestuur van de gemeente vormen samen een coalitie. Samen maken ze een coalitieakkoord. Hierin staat wat de partijen samen in de komende bestuursperiode willen realiseren.

Wat zijn de taken van gemeenteraad?

De gemeenteraad heeft drie hoofdtaken:

  • De gemeenteraad stelt de kaders (hoofdlijnen) voor het gemeentelijk beleid vast.
  • De raad vertegenwoordigt de inwoners in het gemeentebestuur.
  • De gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid en dagelijkse bestuurstaken goed uitvoeren.