Een aanbesteding kan worden omschreven als een procedure waarbij de gemeente (aanbestedende dienst) middels het publiceren van een opdracht geïnteresseerde partijen in de gelegenheid stelt om een aanbieding te doen voor het leveren van goederen, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werken, dan wel een combinatie hiervan. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een gelijktijdige uitnodiging van de gemeente aan minimaal drie en maximaal vijf geschikte partijen tot het doen van een aanbieding. Een aanbestedingsprocedure is een formeel proces waarbij aan wettelijke vereisten en aan voorwaarden die de gemeente vooraf heeft opgesteld, moet worden voldaan.

TenderNed

De gemeente Weststellingwerf kondigt al haar Europese en nationale aanbestedingen aan op www.tenderned.nl. Wanneer u geïnteresseerd bent in deze opdrachten is het raadzaam deze website te raadplegen. Wanneer u zich bij TenderNed registreert kunt u middels een zoekfunctie en een attenderingsservice op de hoogte blijven van interessante opdrachten voor u.

Europese aanbestedingen / TenderNed

M.i.v. van 15 oktober jl. zijn de nieuwe Europese aanbestedingsformulieren beschikbaar in TenderNed.

Zie voor meer informatie www.tenderned.nl

Storingen inschrijven, aanmelden en uploaden TenderNed

Er kan tijdens de piekuren (tussen 09.00 - 14.00 uur) niet altijd ingeschreven, aangemeld of geüpload worden in TenderNed.
Wij adviseren u om buiten deze piekuren bedoelde activiteiten te verrichten.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de servicedesk van TenderNed via 0800-8363376 of via servicedesk@TenderNed.nl.

Inkoopkalender

Op de inkoopkalender van de gemeente Weststellingwerf vindt u meer informatie over de opdrachten waarvan de gemeente voornemens is deze op te starten. De op de inkoopkalender geplaatste opdrachten betreffen zowel meervoudig onderhandse aanbestedingen als ook nationale- en Europese aanbestedingen.

Twitter

Wanneer er nieuwe aanbestedingen op de inkoopkalender worden geplaatst, wordt dit voor Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf (OWO-samenwerkingsverband) ook via Twitter bekendgemaakt.

U ontvangt een twitterbericht wanneer u zicht registreert op één van onderstaande Twitter-accounts: