De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Als jouw persoonsgegevens niet goed geregistreerd staan, kun je de gemeente vragen om dit aan te passen. Je kunt jouw gegevens controleren op MijnOverheid.

In de BRP staan naast jouw voornamen, achternaam, geslacht en burgerservicenummer (BSN) gegevens over je:

 • ouders;
 • nationaliteit;
 • huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • overlijden;
 • inschrijving in de BRP;
 • verblijfplaats (adres);
 • kinderen;
 • verblijfstitel (als je uit een ander land komt);
 • gezagsverhouding en curatele;
 • reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart);
 • kiesrecht.

Wat moet ik doen?

 • Je vraagt de gemeente om jouw gegevens aan te passen. Dit heet een correctieverzoek.
 • Laat zien dat je gegevens niet kloppen. Bijvoorbeeld in een brief van de gemeente waarin jouw gegevens fout vermeld staan. Of door een schermafbeelding te maken van jouw gegevens die op MijnOverheid staan.

Wat moet ik meenemen?

 • Jouw geldige identiteitsbewijs.
 • Een document waarop je foute gegevens staan.
 • Een officieel document waarop de juiste gegevens staan, bijvoorbeeld een huwelijksakte.

Achtergrond

 • Binnen vier weken past de gemeente de foute gegevens aan.
 • De gemeente stuurt je een brief als jouw gegevens zijn aangepast.
 • Ook als de gemeente je gegevens niet kan of mag aanpassen, krijg je daarover een brief.

Als je het niet eens bent met de beslissing op jouw verzoek, dan kun je bezwaar maken bij de gemeente.

Heb je gevonden wat je zocht?