De gemeente Weststellingwerf legt jouw persoonsgegevens vast wanneer je gebruikt maakt van onze diensten en producten. Dit zijn meestal algemene persoonsgegevens zoals je naam, adres, geboortedatum of telefoonnummer. Soms gaat het om bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over je gezondheid, of een wettelijk identificatienummer zoals het Burgerservicenummer (BSN).

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten verbeteren als deze onjuist of niet compleet zijn. Dit heet een correctieverzoek. Ook heb je het recht om jouw gegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer je vindt dat ze niet nodig zijn, wij jouw gegevens gebruiken in strijd met een wettelijk voorschrift of wanneer je de toestemming voor het gebruiken van jouw persoonsgegevens wilt intrekken. Soms kan de gemeente jouw persoonsgegevens niet verwijderen, bijvoorbeeld als wij deze gebruiken voor het uitvoeren van een wettelijke taak.

Je kunt alleen gegevens van jezelf laten verbeteren of verwijderen. Voor beide verzoeken moet je je identiteitskaart laten zien. Bij gegevens van een kind jonger dan 16 jaar doet een ouder of wettelijk vertegenwoordiger het verzoek. De ouder of wettelijk vertegenwoordiger moet ook een identiteitskaart laten zien.

DigiD linkCorrectie of verwijderen persoonsgegevens (niet BRP)

Hoe werkt het?

De gemeente beoordeelt jouw verzoek en kent deze toe. Behalve wanneer jouw verzoek ongegrond of buitensporig is (dat is wanneer je heel vaak achter elkaar hetzelfde vraagt). Verder staan in de wet uitzonderingen die jouw rechten op het laten verwijderen van gegevens beperken. Wij kunnen daarom jouw gegevens niet altijd verwijderen.

Wanneer je je verzoek digitaal indient, informeren wij je ook digitaal over de gegevens die wij hebben verbeterd of verwijderd. Behalve wanneer je aangeeft de informatie op een andere manier te willen ontvangen.

De gemeente heeft een maand de tijd, vanaf de ontvangst van jouw verzoek, om te beoordelen of je verzoek juridisch gezien mogelijk is. Deze periode kunnen wij indien nodig met twee maanden verlengen. Binnen een maand laten wij weten wat er met jouw verzoek gaat gebeuren.

Wat moet ik doen?

Voor het laten verbeteren of verwijderen van jouw persoonsgegevens kun je met jouw DigiD een verzoek indienen: Correctie/verwijderen persoonsgegevens (niet BRP).

Ook kun je een schriftelijk verzoek indienen. Dit geef je persoonlijk af aan de medewerker van de receptie op het gemeentehuis. Hierbij moet je een geldig identiteitsbewijs laten zien. Zet op de envelop duidelijk dat deze bestemd is voor de Privacy Officer (PO). De PO zorgt ervoor dat jouw verzoek bij de juiste afdeling terecht komt. 

Geef in je verzoek zo duidelijk mogelijk aan wat je van de gemeente verwacht: 

  • Heb je een inzageverzoek gedaan en vind je op basis van de gegevens die je hebt ontvangen dat jouw gegevens onjuist, niet compleet of niet nodig zijn?
  • Heb je een brief van de gemeente ontvangen waarin jouw gegevens onjuist of niet compleet zijn vermeld?
  • Of wil je jouw gegevens laten verwijderen?

Als je jouw gegevens wilt laten verbeteren, moet je aangeven wat je wilt veranderen. Voeg altijd de brief van de gemeente of een ander document bij waarin je laat zien om welke gegevens het gaat. 

Aanvullende informatie

In onze privacyverklaring kun je lezen welke gegevens wij verwerken, hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, wat je rechten zijn, hoe wij omgaan met cookies en wat je kunt doen als je vragen hebt of een klacht wilt indienen. Ook kun je daar het algemene Privacybeleid en het Register van verwerkingen van de gemeente downloaden.

Voor het aanpassen van onjuiste persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) moet je een apart verzoek indienen. Dit geldt ook voor het verwijderen van privacygevoelige persoonsgegevens uit de BRP. Voor meer informatie over deze verzoeken ga je naar: