Welke achternaam krijgt mijn kind?

Bij je eerste kind kun je de achternaam zelf kiezen. Je kunt jouw kind jouw eigen achternaam geven, die van je partner of een combinatie van jullie beide achternamen. Alle volgende kinderen van jou en je partner samen krijgen dan automatisch dezelfde achternaam als jullie eerste kind.

Als je geen achternaam kiest of die niet op tijd bij de gemeente vastlegt, bepaalt de wet welke achternaam jullie kind krijgt. Welke naam dat is, hangt af van jullie persoonlijke situatie. Bekijk hieronder welke situatie voor jullie geldt.

Man en vrouw, getrouwd of geregistreerd partnerschap

Jullie kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. Als je wilt dat jullie kind de achternaam van de moeder krijgt of een gecombineerde achternaam, moet je dat voor of tijdens de geboorteaangifte samen laten vastleggen bij de gemeente.

Twee vrouwen, getrouwd of geregistreerd partnerschap

  • Als de moeder zwanger is van een onbekende donor, krijgt jullie kind automatisch de achternaam van de duomoeder. Dit kan alleen als de duomoeder automatisch juridische ouder wordt bij de geboorte. Daarvoor is een ouderschapsverklaring(externe link) nodig. Als je wilt dat jullie kind de achternaam van de geboortemoeder krijgt of een gecombineerde achternaam, moeten jullie dit samen laten vastleggen bij de gemeente.
  • Als de moeder zwanger is van een bekende donor en de duomoeder jullie kind erkent, krijgt jullie kind automatisch de achternaam van de geboortemoeder. Als je wilt dat jullie kind de achternaam van de duomoeder krijgt of een gecombineerde achternaam, moet je dit samen laten vastleggen bij de gemeente.

Ouders die niet getrouwd zijn en geen geregistreerde partners

Jouw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Als je wilt dat jullie kind de achternaam van de vader, de duomoeder of een gecombineerde achternaam krijgt, moet de vader of de duomoeder jullie kind erkennen(externe link). Bij de erkenning kies je dan samen de achternaam.

Gezin van twee mannen

Op het moment van de geboorte van een kind, is er altijd een moeder. Het moederschap kan alleen eindigen door adoptie. Bij adoptie kun je de achternaam van jouw eerste kind kiezen. Dit gebeurt bij de rechter. 

Meer informatie en voorbeelden van gecombineerde achternamen kun je vinden op de website van de rijksoverheid(externe link).

Overgangsregeling

Als het oudste kind op (of na) 1 januari 2016 is geboren, kunnen ouders gebruik maken van een overgangsregeling. Hierdoor mogen zij vanaf 1 januari 2024 alsnog een dubbele achternaam kiezen voor hun kinderen. Zij moeten samen kiezen welke namen zij doorgeven en in welke volgorde. De gekozen naam geldt voor alle kinderen van diezelfde ouders. Deze overgangsregeling geldt voor 1 jaar. 

Je hoeft hiervoor maar één keer een akte van naamskeuze te laten opmaken, dit kan in elke willekeurige gemeente. De kosten hiervoor zijn € 75,00 voor een eerste kind en € 50,00 voor elk volgend kind.

De aanpassing kan alleen voor alle kinderen samen gedaan worden.

Wat moet ik doen?

Jij en je partner gaan samen naar de gemeente om de achternaam van jullie kind vast te laten leggen.

Let op! Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. Je kunt daarom het beste al voor de geboorte samen naar de gemeente gaan.

Wat moet ik meenemen?

Geldig identiteitsbewijs van jou en je partner.