Op sommige plekken zamelen we restafval in via ondergrondse containers. Dit doen we bijvoorbeeld bij appartementen waar de bewoners geen afvalcontainers hebben.

De ondergrondse container is bedoeld voor restafval. Groente- en fruitafval mag daar ook bij. Al het andere afval zoals glas, papier, grofvuil, klein gevaarlijk (chemisch) afval of afgedankte apparaten moet je apart aanbieden.

Volle container of storing

De ondergrondse container wordt regelmatig geleegd. Is de container voor de leging al vol of kun je door een storing of andere reden je afval niet kwijt? Bel dan de gemeente op telefoonnummer 140561.

Hoe werkt het?

Je opent de ondergrondse container met je afvalpas. Per keer dat je de container opent, past er één huisvuilzak in. Heb je meer afval, open de container dan opnieuw met je afvalpas.

Wil je afval op het afvalbrengstation inleveren, dan heb je ook de afvalpas nodig. Zonder afvalpas nemen we op het afvalbrengstation geen afval in.