In Weststellingwerf zamelen we gft-afval (groene container), restafval (grijze container) en oud papier gescheiden in.

Het scheiden van afval draagt bij aan een beter milieu. Door afval goed te scheiden, besparen we nieuwe grondstoffen, energie en geld. Met de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal weet je direct in welke afvalbak jouw afval hoort.

Afvalscheidingswijzer Milieu Centraal

Tarieven en afvalregels

Op het afvalbrengstation kun je veel soorten afval brengen. Soms is het gratis. Af en toe betaal je een tarief. Bekijk de tarieven per afvalsoort op deze pagina.

In onze gemeente gelden regels op het gebied van afval. Bekijk de afvalregels hier

Nascheiden

Gemeente Weststellingwerf haalt het gft-afval en het restafval op en biedt het aan bij Omrin. Omrin scheidt de verschillende soorten afval. Zo wordt plastic afval met nascheiding uit het restafval gehaald. Plastic, metalen en drankkartons hoef je daarom niet apart aan te bieden. Dit geldt ook voor luiers.

Het is heel belangrijk dat je restafval apart houdt van gft-afval, papier, karton, glas, textiel, elektrische apparatuur en grofvuil. Deze afvalstromen kunnen niet nagescheiden worden en zamelen we daarom apart in.