Op maandag 15 mei is er geen raadsvergadering, maar een raadscommissievergadering. De vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Besluitenlijst algemene raadscommissie van 17 april 2023
 5. Te bespreken ingekomen stukken
 6. Raadsvoorstellen
  - Project omgevingsvergunning Markeweg 132 Blesdijke
  - Vestiging voorkeursrecht op percelen in centrum van Wolvega
  - Trapveld Lindewijk
 7. Sluiting

Bekijk hier alle stukken.

Inspreken?

Je kunt gebruik maken van het recht om in te spreken. Je hebt een spreektijd van maximaal vijf minuten. Daarna is er tijd voor de raadsleden om vragen aan de inspreker te stellen.

Insprekers kunnen zich tot vrijdag 12 mei voor 12 uur aanmelden. Bel hiervoor met de griffie via 0561 – 69 14 83 of mail naar griffie@weststellingwerf.nl.

Raadsvergadering volgen

Je kan de vergadering hier live volgen of terugkijken.

Meer informatie over de raad