Alcohol schenken tijdens evenement

  • Wil je drank zoals bier en wijn verkopen tijdens een evenement of feest? Dan heb je een tapontheffing nodig van de gemeente. 
  • Op de verkoop van drank bij evenementen zijn de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van toepassing.

Direct regelen

Vraag de ontheffing aan. Download het formulier hieronder en vul deze in.

Wat kost het?

Hoe werkt het?

Je mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. Is jouw evenement of feest vooral gericht op jongeren onder 18 jaar, dan kun je geen tapontheffing krijgen. 

Met een tapontheffing mag je tijdens een evenement zwak alcoholische drank verkopen. Bijvoorbeeld bier en wijn en andere dranken met minder dan 15% alcohol. Op evenementen mag je geen sterke drank (met meer dan 15% alcohol) verkopen. 

De persoon die de leiding heeft over het alcohol schenken:

  • is minimaal 21 jaar;
  • is van goed gedrag;
  • is in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne.

Barmedewerkers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar. Bij evenementen of feesten waar ook jongeren onder de 18 jaar komen, moet gebruik gemaakt worden van een herkenningssysteem waarbij barmedewerkers eenvoudig een minderjarige kunnen herkennen.

Wil je alcohol schenken op een besloten feest? Dan hoef je geen tapontheffing aan te vragen.

Evenementenvergunning

Let op: voor het organiseren van een evenement moet je ook een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

Je vraagt minimaal vier weken van tevoren de tapontheffing aan bij de gemeente waar het evenement gehouden wordt. Geef bij jouw aanvraag de volgende informatie:

  • datum van het evenement;
  • op welke tijden je bij welke activiteiten alcohol wilt schenken.

Wat moet ik meenemen?

Meenemen:

  • (Een kopie) van de horecavergunning of verklaring sociale hygiëne.
  • Een ingevuld formulier ‘Aanvraag tapontheffing’. Deze kun je bovenaan deze pagina downloaden.

Afhandelingstermijn:

  • Je hoort binnen acht weken of je de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kun je binnen zes weken bezwaar maken.