• Als je tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, heb je een ontheffing nodig van de gemeente.
  • Op dit onderdeel is tevens de volgende verordening van toepassing: APV en de Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet.

Direct regelen

Vraag de ontheffing aan. Download het formulier hieronder en vul deze in.

Wat kost het?

Hoe werkt het?

Je mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. Er wordt geen tapontheffing verleend voor activiteiten die zich vooral richten op jongeren onder de leeftijd van 18 jaar. Op het evenement mag je geen sterke drank (>15% alcohol) verkopen. De persoon die de leiding heeft over het alcohol schenken:

  • is minimaal 21 jaar;
  • is van goed gedrag;
  • is in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne.

Barmedewerkers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar. Bij activiteiten waar een aanzienlijk aantal jongeren van beneden de leeftijd van 18 jaar worden verwacht, wordt gebruik gemaakt van een herkenningssysteem waarbij barmedewerkers eenvoudig een minderjarige kunnen herkennen.

Wil je alcohol schenken op een besloten feest? Dan hoef je geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen.

Evenementenvergunning

Let op: los van het schenken van alcohol, moet je voor het organiseren van een evenement ook nog een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

Je vraagt de ontheffing aan bij de gemeente waar het evenement gehouden wordt. Geef bij jouw aanvraag de volgende informatie:

  • datum van het evenement;
  • op welke tijden je bij welke activiteiten alcohol wilt schenken.

Wat moet ik meenemen?

Meenemen:

  • (Een kopie) van de horecavergunning of verklaring sociale hygiëne.
  • Een ingevuld formulier ‘Aanvraag tapontheffing’. Deze kun je bovenaan deze pagina downloaden.

Afhandelingstermijn:

  • Je hoort binnen acht weken of je de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kun je binnen zes weken bezwaar maken.

Heb je gevonden wat je zocht?