Algemene subsidieverordening

De gemeente heeft voor subsidies een basis document opgesteld waarin de algemene regels voor subsidies staan beschreven. Dit document noemt de gemeente de Algemene subsidieverordening (Hierna Asv). Voordat u een subsidieaanvraag indient willen wij u verzoeken dit document goed door te nemen.