Vorige maand presenteerde het college van B&W grote plannen voor het centrum van Wolvega. Maandagavond 8 mei heeft de gemeenteraad besluiten genomen over deze plannen. De winkelstraat wordt volledig vernieuwd volgens het ontwerp van HKB. Ook heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan voor de gebiedsontwikkeling van het Pastorieplein. Daarnaast kunnen de mogelijkheden voor het Acht-Pilarenplein onderzocht worden.

‘‘Ik ben blij met deze belangrijke mijlpaal. Er is de afgelopen tijd hard aan gewerkt. Niet alleen door de gemeente, maar ook door ondernemers en andere belanghebbenden. Samen pakken we nu de uitvoering op en maken we onze ambities waar: een bruisend en groen centrum voor Wolvega’’, vertelt wethouder Roelof Theun Hoen.

Inloopbijeenkomst herinrichting winkelstraat

De gemeente gaat graag met ondernemers, inwoners en andere geïnteresseerden in gesprek over de herinrichting van de winkelstraat. Daarom organiseren ze een inloopbijeenkomst op dinsdag 23 mei van 17.30 tot circa 19.30 uur in de raadzaal in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen het voorlopig ontwerp dan bekijken en hierop reageren. Ook geeft de gemeente dan uitleg over de planning en beantwoorden ze vragen. Er wordt tijdens de inloopbijeenkomst geen plenaire presentatie gegeven.

Gebiedsontwikkeling Pastorieplein: groene hart van Wolvega

De gemeente wil Huize Lindenoord en de kerk Op de Hoogte (inclusief het Pastorieplein) met elkaar te verbinden door middel van een park. Dit wordt het groene hart van Wolvega. Een aantal panden rondom Huize Lindenoord worden herontwikkeld tot woningen met winkels op de begane grond. Om parkeerproblemen door de toekomstige woningen te voorkomen, worden er onder het park parkeerplekken gerealiseerd.

De raad wil grip houden op de financiën van dit grote en langlopende project. Daarom heeft de raad met een amendement op het plan besloten om het geld hiervoor gefaseerd beschikbaar te stellen. Daarnaast wil de raad dat de woningen die rondom Huize Lindenoord gebouwd worden een mix zijn van koop- en huurwoningen van verschillende prijsklassen.

Onderzoek gebiedsontwikkeling Acht-Pilarenplein

De gemeente gaat de mogelijkheden voor het ontwikkelen van het Acht-Pilarenplein verder onderzoeken. Hiervoor wordt nu eerst samen met direct betrokkenen een projectplan gemaakt. De gebiedsontwikkeling van het Acht-Pilarenplein gaat bijvoorbeeld om extra parkeerplekken en een betere bereikbaarheid. Ook wordt gekeken hoe de randen van het plein beter benut kunnen worden.