Het bedrijventerrein De Plantage is een A-locatie gelegen op 500 meter van de autosnelweg A32 (afrit Wolvega) en vlakbij station Wolvega (spoorlijn Zwolle-Leeuwarden). Het plangebied ligt tussen de Om den Noort, de Heerenveenseweg, de Heirweg en de Scheeneweg. Dit gebied beslaat bruto 20 hectare. Kenmerkend voor het plangebied is het ruimtelijke patroon van kavels, opgaande beplanting en bebouwing.

De ligging

Vanwege de uitstekende ligging aan belangrijke uitvalswegen is het bedrijventerrein gericht op verkeersaantrekkende bedrijven. Langs de Om den Noort kunnen zich dienstverlenende, publieksgerichte bedrijven en zelfstandige kantoren vestigen. Dit zijn de kavels in de gele kleur aangegeven op de verkooptekening.  De verkaveling is indicatief. De grondprijs is vastgesteld op € 83,75 per m², exclusief BTW (prijspeil 2021). De Plantage biedt tevens mogelijkheden voor productiegerichte bedrijven en bedrijven gericht op transport en logistiek. De grondprijs is vastgesteld op € 51,25 per m², exclusief BTW (prijspeil 2021). Zoekt u een perceel met andere afmetingen dan adviseren wij u contact op te nemen. Wellicht is er maatwerk mogelijk.

Op dit bedrijventerrein zijn de bedrijven in de lichtere milieucategorieën (t/m categorie 3.2) toegestaan. Aan de uitoefening van detailhandel in volumineuze goederen kan de gemeente medewerking verlenen.

Contact

Mocht u vragen hebben of belangstelling dan kunt u contact opnemen met Klarien de Wrede, telefoonnummer 140561 of k.dewrede@weststellingwerf.nl.

Meer informatie