Aan de noordwestkant van Wolvega ligt bedrijventerrein Schipsloot. Een bedrijventerrein met duidelijke bewegwijzering, goede ontsluiting, strakke wegen, goede riolering en veel groen. Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega bewaakt de kwaliteit van de bedrijventerreinen in Wolvega.

Op bedrijventerrein Schipsloot zitten ruim 60 bedrijven met ongeveer 650 arbeidsplaatsen.

Uitbreiding Schipsloot

Ten westen van Wolvega is het bedrijventerrein uitgebreid. Dit deel noemen we Uitbreiding Schipsloot. Hier is nog een aantal kavels vrij. Bedrijven in bijvoorbeeld de productiesector (tot en met milieucategorie 3) kunnen zich hier vestigen. 

Aan de rand van bedrijventerrein Uitbreiding Schipsloot zijn woon-werkkavels beschikbaar. 

Kijk voor meer informatie op

bedrijventerreinwolvega.nl