Aan de noordwestkant van Wolvega ligt bedrijventerrein Schipsloot. Een bedrijventerrein met duidelijke bewegwijzering, goede ontsluiting, strakke wegen, goede riolering en veel groen. Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega bewaakt de kwaliteit van de bedrijventerreinen in Wolvega.

Op bedrijventerrein Schipsloot zitten ruim 60 bedrijven met ongeveer 650 arbeidsplaatsen. Er is nog zo’n 8 hectare grond beschikbaar voor de vestiging van bedrijven.

Uitbreiding Schipsloot

Ten westen van Wolvega is het bedrijventerrein uitgebreid. Dit deel noemen we Uitbreiding Schipsloot. Hier is nog een aantal kavels vrij. Bedrijven in bijvoorbeeld de productiesector (tot en met milieucategorie 3) kunnen zich hier vestigen.

Wonen & werken

Ook is hier een strook kavels vrij voor de gecombineerde functie wonen & werken.
Elke kavel is ruim 2400 m² groot. 
Op de verkooptekening staat een indicatieve kavelindeling. Zoekt u een perceel met andere afmetingen, neem dan contact met ons op.
Wellicht is er maatwerk mogelijk.

Prijzen

  • Zone wonen & werken: zie grondprijzenbrief (pdf) (prijspeil 2021)
  • Zone werken: € 42,50 en € 68,00 per m² excl. BTW (prijspeil 2021), afhankelijk van de ligging ten opzichte van de Om den Noort

Meer informatie

Bestemmingsplaninformatie vindt u hier.

Wilt u meer weten over de bouw- en vestigingsmogelijkheden? Neem dan contact op met Klarien de Wrede via telefoon 140561 (zonder kengetal) of e-mail ondernemers@weststellingwerf.nl.