Bedrijventerrein Uitbreiding Schipsloot ligt ten westen van Wolvega en grenst aan bedrijventerrein Schipsloot.
Onder andere bedrijven in de productiesector (tot en met milieucategorie 3) kunnen zich hier vestigen. Er zijn zichtkavels beschikbaar aan de N351.
 

Wonen & werken

Aan de rand van bedrijventerrein Uitbreiding Schipsloot kunt u een bedrijfswoning met bedrijfspand bouwen op een kavel van ruim 2400 m². Op de verkooptekening staat een mogelijke kavelindeling. Prijzen: zie grondprijzenbrief (prijspeil 2021).