In november 2021 zijn er in opdracht van de gemeente Weststellingwerf opnieuw verkeerstellingen uitgevoerd bij de Lycklamaweg. Op basis van de hieruit verkregen resultaten heeft het college besloten om een beleidsplan verkeer op te stellen en voorlopig geen extra verkeersmaatregelen te treffen op de Lycklamaweg.

Gemeente Weststellingwerf wil de Lycklamaweg verkeersluwer en verkeersveiliger maken. In juli 2021 presenteerde de gemeente een voorontwerp voor de herinrichting van de Lycklamaweg. Voor dit plan was onvoldoende draagvlak. Daarop besloot het college van B&W pas op de plaats te maken.

In november 2021 zijn er nieuwe verkeerstellingen uitgevoerd. Uit de cijfers van deze tellingen blijkt dat de hoeveelheid verkeer op de Lycklamaweg aanzienlijk omvangrijker is dan die van de tellingen in december 2020. Een nieuwe beoordeling van de uitgangspunten is daarom nodig. Het inzicht dat een verkeersluwe Lycklamaweg binnen de huidige verkeersstructuur en het huidige verkeersbeleid in Wolvega niet haalbaar is, maakt het nodig om de voortgang herinrichting Lycklamaweg vanuit een breder oogpunt te bekijken.