Het college van Weststellingwerf legt de concept beleidsregels van de beeldkwaliteit ‘Groene Hart Wolvega’ ter inzage. Dit plan beschrijft de kaders waar het uiterlijk van de gebouwen en de buitenruimte aan moeten voldoen. Het geeft een beeld van hoe het centrum van Wolvega er uit komt te zien.

Het plan ligt twee weken ter inzage vanaf 14 maart 2024. Klik hier om het plan te bekijken.link naar pdf bestand Het is ook mogelijk het plan in te zien tijdens openingstijden bij de receptie in het gemeentehuis. 

Je kunt schriftelijk reageren door een reactie te sturen aan de gemeente Weststellingwerf, college van burgemeester en wethouders, postbus 60 8470 AB Wolvega of via e-mail info@weststellingwerf.nl