UPDATE: de eigenaar is gevonden.

Tijdens controlewerkzaamheden is gebleken dat deze boot al een hele tijd onbeheerd in de Tjonger in Oldelamer ligt, ter hoogte van Marrekrite steiger TJ 19. De boot heet Askivalen komt uit Kampen. Wij zijn op zoek naar de eigenaar. 

Het is niet toegestaan om hier langer dan drie dagen aan te leggen. Daarom verzoeken wij de eigenaar de boot weg te halen. Als dit niet gebeurt, dan wordt de boot na 12 november door ons weggehaald. De kosten van het weghalen en eventuele bijkomende kosten zijn voor de eigenaar.

Meer informatie?

Neem dan contact op met meneer Tolman van het Team Toezicht & Handhaving van de gemeente Weststellingwerf: 14 05 61.