Bestemming Noordwolde

Al vanaf 2011 werken we in Noordwolde aan een verbetering van de leefomgeving. Dit doen we samen met inwoners, organisaties en de provincie. Met Bestemming Noordwolde wordt het dorp fysiek als sociaal mooier.

Waar zijn we nu mee bezig?

Vorig jaar hebben we aan inwoners gevraagd wat zij belangrijk vinden in Noordwolde. Met hun ideeën en opmerkingen en zijn vier verschillende nieuwe projecten ontwikkeld. Fase 6 (2021-2023) staat in het teken van het versterken van de sociale en fysieke leefbaarheid en het ondersteunen van jongeren bij hun ontwikkeling. 

  • Maak werk van Noordwolde
  • Opgroeien en ouder worden
  • Je straat en je buurt
  • Samen met inwoners

De beginfase

De eerste jaren van Bestemming Noordwolde  heeft de nadruk op fysieke projecten gelegen, zoals het opknappen van het Manauplein, aanpak van de verlichting langs bepaalde plekken  en  de aanpak van de kruising voor het museum.

Maar ook Dienst in Bedrijf is voortgekomen uit Bestemming Noordwolde.  Sinds 2018 ligt de aandacht nog meer op de sociale leefbaarheid. Zo werken we aan projecten met en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, aan het versterken van de verbindingen in het dorp en aan een gezonde leefstijl. 

De afgelopen jaren

De afgelopen jaren (fase 5) hebben we met projecten als Vitale Regio Noordwolde ingezet op een gezondere leefstijl voor en met inwoners. Er zijn stopcoaches begonnen om inwoners te helpen met stoppen met roken, er zijn beweeglessen voor peuters georganiseerd en workshops gezond koken. Maar er zijn ook voorlichtingslessen gegeven en er wordt meer samengewerkt. Maar ook projecten als de dorpsvlechter, de buurthuushulp, Ambacht Noordwolde, het ondersteunen van verschillende  straatinitiatieven en de recent opgerichte dorpskrant zijn allemaal voortgekomen uit Bestemming Noordwolde.  

Doel van Bestemming Noordwolde

Bestemming Noordwolde zet in op een daling van de werkloosheid, een stijging van de (maatschappelijke) participatie en een stijging van het gemiddelde inkomen. En dat er gewerkt wordt aan het versterken van de fysieke en sociale leefbaarheid. Belangrijk onderdeel van de projecten is dat er samengewerkt wordt met, voor en door inwoners, ondernemers en ketenpartners.

Contact

Heb je vragen of een goed idee? Neem dan contact op met de projectleider Petra Sprado: