Bestemmingsplan bekijken

Voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld, wordt het eerst als voorontwerp en vervolgens als ontwerp ter inzage gelegd, waarbij je de mogelijkheid hebt om op het plan te reageren. 

Op www.ruimtelijkeplannen.nl kun je de bestemmingsplannen raadplegen.