Betalen per keer legen container restafval uitgesteld

De gemeenteraad heeft besloten dat huishoudens op een andere manier gaan betalen voor het restafval. Namelijk door diftar in te voeren. Vanaf 1 januari 2022 zouden inwoners daarom moeten betalen voor het aantal keer dat zij hun grijze container laten legen. Dit wordt uitgesteld omdat onderdelen niet leverbaar zijn. Inwoners betalen daarom voor 2022 een vast bedrag net zoals de afgelopen jaren.

Voor de betaling per leging moeten de afvalinzamelwagens worden aangepast. De onderdelen die hiervoor nodig zijn, zijn momenteel niet leverbaar. Door de coronacrisis is hier een wereldwijd tekort aan. Gemeente Weststellingwerf informeert haar inwoners eind 2022 over hoe en wanneer diftar wordt ingevoerd.