Beweegteam Weststellingwerf

Van paardensport en fietsvierdaagse, tot judo en kaatsen: voor iedereen is een leuke sport te vinden. Je vindt het complete sport- en beweegaanbod uit de gemeente op de website van Beweegteam Weststellingwerf.

Waarvoor staat Beweegteam Weststellingwerf?

Het Beweegteam is een samenwerking tussen de gemeente, Stichting Comperio, Linde College, Terra en Sport Fryslân. Het project is er om inwoners te stimuleren aan sport en beweging te doen. Om dit te bereiken werken we o.a. aan het bevorderen van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en het stimuleren en versterken van het aanbod activiteiten binnen de na- en tussenschoolse opvang. Ook het ondersteunen van sportverenigingen en minder actieve inwoners in dorpen en wijken stimuleren om meer te bewegen, horen hierbij.