Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijke verklaring van de gemeente. Hierin staat dat je de Nederlandse nationaliteit hebt. Je kunt bijvoorbeeld een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als je:

 • naar het buitenland verhuist;
 • gaat trouwen;
 • solliciteert naar een functie in het openbaar bestuur.

Je vraagt het bewijs aan bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Als je het bewijs nodig hebt voor een instelling in het buitenland, kun je een meertalig bewijs aanvragen.

DigiDBewijs van Nederlanderschap aanvragen

Wat kost het?

 • € 8,90

Wat moet ik meenemen?

 • een geldig identiteitsbewijs.

Iemand anders machtigen

Maak een brief met de volgende informatie:

 • waarom je het bewijs van Nederlanderschap nodig hebt;
 • wie de gemachtigde is (deze persoon moet meerderjarig zijn);
 • je handtekening;
 • de handtekening van de gemachtigde.

De gemachtigde neemt deze brief mee naar de gemeente samen met:

 • een kopie van je geldige identiteitsbewijs;
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.

Schriftelijk aanvragen

 • jouw aanvraag met daarop je handtekening;
 • een kopie van je geldige identiteitsbewijs.