Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

Ben je het niet eens met de WOZ-waarde? Ga dan eerst in gesprek met de taxateur. Laat hier je gegevens achter. Een taxateur neemt dan binnen vijf werkdagen contact met je op.

De taxateur legt uit hoe de WOZ-waarde is bepaald. Na overleg met een taxateur is het vaak niet meer nodig om bezwaar in te dienen. 

Heb je contact gehad met een taxateur en wil je alsnog bezwaar maken? Dat kan. Bezwaar maken kan digitaal via Mijn Weststellingwerf (met DigiD). Je vindt hier ook je taxatierapport. Dit moet binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet. Vul hiervoor het formulier 'Niet eens met de aanslag' of 'Niet eens met de WOZ-waarde' in. Wij nemen je bezwaar dan in behandeling. De uitspraak hiervan ontvang je per post.

DigiDDigitaal bezwaar maken

Zelf bezwaar maken is gemakkelijk en bespaart geld

Bezwaar maken kun je het beste zelf doen. Zelf bezwaar maken is gemakkelijk en bespaart geld. Wanneer je een bureau inschakelt om je (gratis) te helpen, zijn daar kosten aan verbonden voor ons. Deze kosten komen indirect weer bij jou terecht, omdat wij ze verwerken in het tarief voor de onroerende zaakbelasting.

Bezwaar maken per brief

Zelf bezwaar maken doe je gemakkelijk online via de knop hierboven. Maar je kunt ook schriftelijk bezwaar maken. In je bezwaarschrift brief moet je het aanslagnummer, de belastingsoort en de reden van je bezwaar vermelden. Onderteken je bezwaarschrift en stuur het naar ons postadres.

Moet ik de aanslag betalen wanneer ik bezwaar heb gemaakt? 

Als je bezwaar maakt, blijft je betalingsverplichting bestaan. Je kunt wel in je bezwaarschrift vragen om uitstel van betaling voor het bedrag waartegen je bezwaar maakt. Het (resterende) bedrag van de aanslag moet je binnen de op het aanslagbiljet genoemde vervaltermijnen betalen. Wordt je bezwaarschrift gegrond verklaard, dan krijg je het teveel betaalde bedrag terug.

Als je bezwaar niet gegrond is, kun je in beroep gaan bij de sector Bestuursrecht, Belastingzaken, van de Rechtbank in Leeuwarden. Hierover wordt meer informatie gegeven in de uitspraak op het bezwaarschrift.