Heb je geen inkomen? Of is jouw inkomen te laag om van te leven? Met een bijstandsuitkering kun je noodzakelijke kosten betalen, zoals eten, kleding en huur. Een bijstandsuitkering is een tijdelijke oplossing voor de periode dat je zelf geen of te weinig geld verdient.

Vraag de uitkering aan als je inkomen te laag is om van te leven.

Hoe werkt het?

De gemeente kijkt of je recht hebt op bijstand. Als je een bijstandsuitkering krijgt, dan betekent dat niet altijd dat je geld krijgt. Soms krijg je bijvoorbeeld voedsel, kleding of woonruimte. Ook kan de bijstand worden gegeven in de vorm van een lening. Die moet je later terugbetalen.

Voorwaarden

Je kunt een uitkering aanvragen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je bent Nederlander of je komt uit een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Of je hebt een geldige verblijfsvergunning of mag volgens de wet op een andere manier in Nederland wonen.
 • Je woont in Nederland.
 • Je hebt niet genoeg inkomen om van te leven.
 • De waarde van je spaargeld en kostbare spullen is lager dan het maximaal toegestane bedrag. Denk aan spaargeld of een eigen huis.
 • Je kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • Je zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Let op!

Ben je jonger dan 27 jaar, dan kun je niet zomaar een bijstandsuitkering aanvragen. Je moet je eerst aanmelden bij de gemeente. Na de aanmelding zoek je vier weken naar werk of een opleiding. Als dat niet gelukt is, kun je daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

Weer aan het werk

De bijstandsuitkering is een tijdelijke oplossing. Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk (weer) aan het werk gaat en inkomen krijgt. Daarom verwachten we dat je er alles aan doet om betaald werk te vinden.

Wanneer werk vinden moeilijk voor je is, dan helpt de gemeente jou daarbij. Je kunt opleiding, bijscholing of  begeleiding krijgen als dat nodig is. De baan die je krijgt aangeboden, moet je meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij jouw kennis en ervaring.

Wat moet ik doen?

Je kunt de bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl. Je logt in met je DigiD. Als je geen DigiD hebt, dan bel je met het Werkplein bij jou in de buurt.

Jouw aanvraag gaat naar de gemeente. Daarna ontvang je vanzelf bericht of je de uitkering krijgt.

Let op

 • Geef veranderingen in je inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Zo voorkom je dat je per ongeluk fraudeert.
 • Als je niet meewerkt aan het vinden van werk, als je je slecht gedraagt of als je fraude pleegt, dan kan je uitkering worden verlaagd of stopgezet. De gemeente kan de betaalde uitkering ook terugvorderen. Dan moet je de uitkering terugbetalen. Je kunt ook een boete krijgen.

UWV Leeuwarden

Inwoners van Weststellingwerf kunnen terecht bij het UWV in Leeuwarden. Veel dienstverlening van het UWV is digitaal. Kijk daarom eerst op www.werk.nl(externe link)

Contact met het UWV

Je kunt op verschillende manieren contact opnemen met het UWV. Bellen kan op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur via de UWV Telefoon Werknemers:  088 - 898 92 94. Houd je burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Kantoor UWV Leeuwarden: 

Bezoekadres: op afspraak
Adres: Tesselschadestraat 33-35, 8913 HA Leeuwarden
Correspondentieadres: Postbus 268, 8901 BB Leeuwarden

Wat moet ik meenemen?

 • Identiteitsbewijzen van jou en eventueel je partner.
 • Bewijzen van je inkomen.
 • Bewijzen van je schulden.
 • Bewijs van je vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen).
 • Bewijzen van je arbeidsverleden (je laatste werkgever en begindatum en einddatum van je contract).

Als je samenwoont met je partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan heb je ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

Achtergrond

Je ontvangt binnen acht weken bericht of je de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

Voorschot

Het kan zijn dat je niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan je is overgemaakt. Dan kun je binnen uiterlijk vier weken een voorschot krijgen . Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. Je blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

 • Als je de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met je uitkering.
 • Als je de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt, moet je het voorschot terugbetalen.

Geen voorschot

Als je jonger dan 27 jaar bent en je woont niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijg je over de eerste vier weken geen voorschot. Je kunt namelijk pas na vier weken de aanvraag voor bijstand indienen.

De gemeente mag weigeren om je een voorschot te geven als:

 • bij de aanvraag al duidelijk is dat je geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
 • je onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
 • je de bewijsstukken te laat aanlevert;
 • je onvoldoende meewerkt bij de behandeling van jouw aanvraag.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kun je binnen zes weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Hoeveel bijstandsuitkering je kunt krijgen, vind je op de website van de rijksoverheid.