Krijg je een bijstandsuitkering? Dan ben je verplicht om de gemeente te informeren wanneer er iets verandert in je persoonlijke of financiële situatie. Omdat deze veranderingen invloed kunnen hebben op je uitkering. Je kunt de verandering online (met DigiD) doorgeven.

Online wijziging doorgeven

DigiD linkWijzig online je gegevens voor uitkering of traject

Heb je geen DigiD en geef je veranderingen liever door via een formulier?

Gebruik dan het mutatieformulier dat je bij de start van je uitkering hebt ontvangen. Op dit formulier staan je persoonlijke gegevens al ingevuld, zoals je naam, adres, woonplaats en je BSN. 

Heb je geen mutatieformulier (meer) in jouw bezit en wil je een wijziging doorgeven?

 • Geef de wijziging online door (met DigiD)
 • Of print het onderstaande mutatieformulier uit, vul het in en lever het zo snel mogelijk in bij de gemeente.

Heb je jouw mutatieformulier al ingeleverd, dan ontvang je automatisch rond de 20e van de (volgende) maand een nieuw mutatieformulier met je gegevens. Stopt jouw uitkering als gevolg van de door jou doorgegeven wijziging? Dan krijg je geen nieuw mutatieformulier meer.

Wat moet ik doen?

Alle veranderingen die invloed kunnen hebben op jouw uitkering moet je doorgeven. Dit moet vóór de eerste van de maand.

Je moet alle veranderingen doorgeven die gaan om:

 • inkomen
 • inkomsten uit onderverhuur/ kostganger
 • werk/ traject
 • studie
 • beëindiging van de uitkering
 • vermogen
 • woonsituatie/ leefsituatie
 • melding vakantie
 • wijziging rekeningnummer
 • overige wijzigingen

Twijfel je of een bepaalde verandering in jouw situatie gevolgen heeft voor jouw uitkering of traject? Geef ook die veranderingen aan de gemeente door!

Je bent verplicht om veranderingen door te geven!

Je bent wettelijk verplicht om alle informatie te geven die van invloed is op jouw uitkering. Dit is de ‘inlichtingenplicht’. Geef je veranderingen in je (financiële) situatie niet of te laat door, dan kan dit vervelende gevolgen voor jou hebben:

 • Je moet terugbetalen. Het kan zijn dat je teveel uitkering hebt ontvangen. Dan moet je het teveel ontvangen bedrag volledig terug betalen.
 • En je krijgt een boete. De gemeente is verplicht om je een boete op te leggen die even hoog is als het bedrag van de teveel ontvangen bijstand. Heeft de verandering geen gevolgen voor je uitkering? Dan moet de gemeente toch een boete opleggen van minimaal € 150,00, omdat je je niet aan de inlichtingenplicht hebt gehouden.

Geef daarom alle veranderingen op tijd door om dit te voorkomen.

Aanvullende informatie

Wanneer moet je veranderingen doorgeven? 

Je moet veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk doorgeven, maar in elk geval vóór de 1e dag van de volgende maand! Voorbeeld: je gaat aan het werk per 14 januari. Je moet deze verandering uiterlijk vóór 1 februari online (met  DigiD) doorgeven. Of je moet het mutatieformulier waarop staat per wanneer je aan het werk bent gegaan, uiterlijk vóór 1 februari inleveren of opsturen.

Doorgeven van verandering van jouw inkomen

Blijft jouw inkomen hetzelfde als vorige maand (en dit inkomen is bekend bij de gemeente), dan hoef je geen verandering door te geven.  Als jouw inkomen alleen in januari en in juli wijzigt, dan geef je alleen voor deze maanden de verandering door. Ontvang je vakantiegeld, een 13e maandloon of een afrekening van vakantiedagen, dan geef je dit ook door. Verandert jouw (parttime) inkomen elke maand, dan moet je elke maand de verandering aan ons doorgeven. 

Van elke inkomenswijziging stuur je bewijs daarvan mee, zoals een kopie van de inkomensspecificatie of loonstrook.

Onder inkomen verstaan we: loon, uitkering (bijv. WW, ZW, WAO, pensioen etc.), alimentatie, teruggave van de belastingdienst (zie de voorlopige of definitieve aanslag belastingdienst), inkomsten als zelfstandige, giften.

Heb je nog geen inkomensspecificatie in je bezit voor de 1e dag van de volgende maand, maar je inkomen is wel verandert? Dan moet je toch de verandering online (met DigiD) of met het mutatieformulier aan ons doorgeven. Je kunt aangeven over welke periode/ dagen je deze maand hebt gewerkt en zo goed mogelijk inschatten wat jouw inkomen is over deze maand. Zodra je de inkomensspecificatie hebt ontvangen, lever je die zo snel mogelijk in.