De gemeente Weststellingwerf wil dat het geld voor uitkeringen gaat naar mensen die het echt nodig hebben. De gemeente onderneemt actie als iemand ten onrechte een uitkering krijgt. Of als iemand een te hoge uitkering krijgt. Op deze pagina leest je wat er gebeurt als je fraude pleegt. Ook lees je hoe je vermoedens van fraude kunt melden aan de gemeente.

Bijstandsfraude melden

Je helpt fraude tegen te gaan door het te melden als je het vermoed dat iemand fraude pleegt. Dat kan ook anoniem. Wij stellen dan een onderzoek in. Voor dit onderzoek is belangrijk dat je alles doorgeeft wat je weet. Bijvoorbeeld adressen, met wie de persoon samenwoont, werktijden, gegevens over een auto en inkomsten. Wij gaan vertrouwelijk om met je melding, maar we zijn verplicht de betrokkene in persoon te vertellen dat wij een anonieme tip hebben gekregen. Doe je de melding niet anoniem? Dan hoort de betrokkene mogelijk je naam.

Je kunt je (anonieme) melding digitaal doen via onderstaande button’.

Melding vermoeden fraude

Wat is bijstands- / uitkeringsfraude?

Als je een bijstandsuitkering hebt, ben je verplicht alle informatie op te geven die van belang kan zijn voor je uitkering. We spreken over fraude als je verkeerde of onvolledige informatie doorgeeft aan de gemeente. Voorbeelden van fraude:

  • Je geeft je inkomsten, vermogen of vakantie niet of maar gedeeltelijk op.
  • Je geeft niet door dat je samenwoont
  • Je geeft een adres op waar je niet verblijft

Twijfel je of een verandering van belang is voor de hoogte van uw uitkering? Neem dan contact op met de gemeente. Zo voorkom je dat je per ongeluk verkeerde informatie geeft en daardoor in de problemen komt.

Wat doet de gemeente tegen bijstandsfraude?

De gemeente kijkt regelmatig of de hoogte van je uitkering nog klopt. We controleren je gegevens ook bij andere instanties, zoals werkgevers, UWV, Belastingdienst en RDW. En we doen steekproeven om misbruik op te sporen. Als wij vermoeden dat je misbruik maakt van de uitkering, stellen wij een onderzoek in.

Soms controleert de gemeente je situatie met een huisbezoek. De gemeente mag je thuis bezoeken zonder dat je dit vooraf weet. Als medewerkers van team Handhaving bij je thuis komen, laten zij altijd hun legitimatiebewijs zien. Ook leggen zij uit waarom zij een huisbezoek afleggen en wat de gevolgen kunnen zijn van het niet meewerken aan het huisbezoek.

Gevolgen van fraude

Als je fraude pleegt heeft dit gevolgen:

  • Je bijstandsuitkering stopt of wordt lager.
  • Onterecht ontvangen uitkering moet je terugbetalen.
  • Je kunt een boete krijgen die net zo hoog is als het bedrag dat je moet terugbetalen.

Extra boete bij herhaling

De hoogte van de boete hangt af van de gedraging en hoe ernstig deze is. We kijken naar je omstandigheden. Bijvoorbeeld of je er zelf iets aan kon doen. Wie vaker fraudeert, krijgt een hogere boete. Ook kan de gemeente aangifte doen van uitkeringsfraude bij de officier van justitie. Dat hangt onder andere af van de hoogte van het gefraudeerde bedrag.