Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Het moet gaan om noodzakelijke extra kosten, die je niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt. Bijvoorbeeld bewindvoerderskosten, eigen bijdrage rechtshulp, reiskosten ziekenbezoek.

Bijzondere bijstand kun je online aanvragen via onderstaande knop (met DigiD).

DigiDAanvraag formulier bijzondere bijstand

Lees eerst de toelichting

Lees eerst de spelregels voor bijzondere bijstand. Je vindt de spelregels in de 'Toelichting van het aanvraagformulier' onderaan deze pagina onder documenten. Wanneer je aanvraag niet volledig is, wordt deze teruggestuurd.

Let op! Je kunt het aanvraagformulier 'snelbalie' alleen gebruiken als je al een uitkering van de gemeente ontvangt. De gegevens over je inkomen en vermogen zijn dan al bij de gemeente bekend. 

Hoe werkt het?

De gemeente bekijkt of je bijzondere bijstand krijgt:

  • Ga je de kosten ook echt maken?
  • Zijn de kosten noodzakelijk (bijvoorbeeld om medische redenen)?
  • Kun je de kosten niet (geheel) zelf betalen?
  • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals je ziektekostenverzekeraar?

Deel van kosten zelf betalen

Hoeveel bijzondere bijstand je krijgt, hangt af van je inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van jouw gezinsleden. Soms moet je een deel van de kosten zelf betalen.

Lening om kosten te betalen

Voor bepaalde kosten kun je een lening krijgen bij de Gemeentelijke Kredietbank. Bijvoorbeeld voor spullen die lang mee gaan, zoals bedden en vloerbedekking. Krijg je daar geen lening, dan kan de gemeente je een lening geven.

Administratieve drempel

Een aanvraag voor bijzondere bijstand voor een bedrag van meer dan  € 50,-  kun je meteen doen.  Bijzondere bijstand voor kosten die minder dan € 50,- bedragen, kun je alleen in december aanvragen. Bewaar de bonnen of rekening van gemaakte kosten minder dan € 50,- dus goed. Let op: voor kosten die meer dan een jaar geleden zijn gemaakt, kun je geen bijzondere bijstand meer aanvragen!

Wat moet ik doen?

Vraag bijzondere bijstand (voor kosten hoger van € 50,-) aan vóórdat je de kosten maakt. Anders kan de gemeente je aanvraag afwijzen.

Hoe vraag je bijzondere bijstand aan? 

Denk je dat je voor bijzondere bijstand in aanmerking komt? 

  • Vraag dan de bijzondere bijstand online (met DigiD) aan via Aanvraag bijzondere bijstand. 
  • Of print het aanvraagformulier onderaan deze webpagina uit en vul het in.  

Bij de digitale aanvraag en op het formulier staat precies aangegeven welke bewijsstukken je moet meesturen. Als je het formulier niet volledig hebt ingevuld en ondertekend of de gevraagde bewijsstukken niet meestuurt, zal de gemeente je vragen om de ontbrekende informatie alsnog in te leveren. Dit kan vertragend voor jou werken.

Lees eerst goed de 'toelichting van het aanvraagformulier'. 

Wanneer krijg je bericht?

Je krijgt binnen acht weken bericht van de gemeente.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn aanvraag voegen of meenemen?

  • Bewijzen van je inkomen, vermogen en schulden van jou en eventueel jouw partner en gezinsleden (wanneer je geen Participatiewet/IOAW/IOAZ-uitkering of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen ontvangt).
  • Bewijzen (bonnen of rekeningen) van de te maken kosten.
  • Bij een aanvraag zonder DigiD: identiteitsbewijzen van jou en eventueel jouw partner en gezinsleden.
  • Bij een aanvraag zonder DigiD: een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier met de bewijsstukken die nodig zijn.

Ontvang je een Participatiewet- of een IOAW/IOAZ-uitkering of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen? Dan hoef je geen inkomensgegevens en vermogensgegevens bij te voegen. 

Aanvullende informatie

Bewaar de bewijzen

Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! Je krijgt alleen bijzondere bijstand als je kunt laten zien dat je de kosten echt maakt.

Op de website van de Stichting Adviesgroep Bijstandsgerechtigden, www.st-ab.nl vind je uitgebreide informatie over sociale zekerheidswetten en bijzondere bijstand.