Bouw huurwoningen Pieterslaan Wolvega

Gemeente Weststellingwerf wil samen met de Woningstichting Weststellingwerf nieuwe woningen laten bouwen aan de Pieterslaan 85a in Wolvega. Hiermee zorgt de gemeente voor meer betaalbare huurwoningen in Weststellingwerf.

Wat is het plan?

De woningen komen op de grond van het oude Caparisterrein. Hier staat op dit moment nog een schuur. 

Het gaat om maximaal 18 sociale huurwoningen: aan de noordkant levensloopbestendige woningen (één laag met kap) en aan de zuidzijde reguliere eengezinswoningen (twee lagen met kap).

Woningstichting Weststellingwerf laat deze woningen bouwen en gaat deze verhuren aan mensen die bij hen ingeschreven staan.

Planning

 1. Afgerond: Bijeenkomst omwonenden

  december 2023

 2. Afgerond: Besluit college B&W ontwerpbestemmingsplan

  december 2023

  Belanghebbenden hebben t/m woensdag 31 januari 2024 de tijd om op het plan te reageren door een zienswijze in te dienen.

 3. Nog te doen: Werksessie voor het inrichten van het plangebied

  voor de zomer 2024

 4. Nog te doen: Vaststelling college B&W en gemeenteraad bestemmingsplan

  na de zomer 2024

  Belanghebbenden hebben daarna 6 weken de tijd om bezwaar te maken.

 5. Nog te doen: Start bouw door Woningstichting Weststellingwerf

  voorjaar 2025

Ontwerp bestemmingsplan

Je kunt de plannen inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Reageren op het plan kon door een zienswijze in te dienen t/m woensdag 31 januari 2024.

.

Contact

Voor vragen en opmerkingen over het project kun je contact opnemen met Tsveti Mulder (beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling) via:

E-mailadres: t.mulder@weststellingwerf.nl

Telefoonnummer: 140561

Nieuws