Het eerste kievitsei in Weststellingwerf is dinsdag 14 maart gevonden door Bas Capelle. Hij vond het ei op een maisperceel tussen de Kooiweg en de Tjonger in Nijeholtwolde. Maandag 20 maart feliciteerde burgemeester André van de Nadort de vinder en reikte een oorkonde aan hem uit.

Het gevonden kievitsei is aangemeld bij de Bond van Friese Vogelwachten en goedgekeurd door de Vogelwacht.

Op de foto van links naar rechts: André van de Nadort (burgemeester), Bas Capelle (vinder), Jeroen Hofstee (medevinder en bestuurslid Vogelwacht) en Joke Smink (bestuurslid Vogelwacht).

Foto gemaakt door Lenus van der Broek.