Centrumontwikkeling Noordwolde

Het centrum van Noordwolde heeft de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt door inzet van een aantal lokale ondernemers. Als gemeente haken we aan op deze ontwikkelingen door de openbare ruimte op verschillende punten te verbeteren. De verbeteringen betreffen met name het Manauplein en de Hoofstraat-Oost. Met de nieuwe plannen willen we het gebied aantrekkelijker, groener en veiliger maken. 

Voorlopig ontwerp

In overleg met de lokale ondernemers is een voorlopig ontwerp gemaakt.

Aanpassingen:

 • Extra toegang naar het Manauplein vanaf de Hoofdstraat-Oost
 • Andere indeling van de parkeervakken op het Manauplein
 • Opnieuw inplanten van een aantal bestaande plantvakken
 • Extra plantvakken met bomen
 • Verplaatsen van de muziekkoepel (naar oranje cirkel rechts op het plein).
 • Veiliger maken van de Hoofdstraat-Oost door versmallingen, plantvakken, bomen en de aanleg van een verhoogd trottoir.
 • Andere indeling van de parkeervakken op de Dr. Mulderstraat, waardoor er meer parkeergelegenheid ontstaat. 

Planning

Na het beoordelen en eventueel verwerken van de vragen/opmerkingen wordt een definitief ontwerp opgesteld. Dit ontwerp leggen we samen met een kredietaanvraag aan de gemeenteraad voor.

 1. Afgerond: Inloopbijeenkomst

  Het voorlopig ontwerp is voorgelegd aan de inwoners en ondernemers van Noordwolde tijdens een inloopbijeenkomst op 29 februari 2024. Men kon vragen stellen en opmerkingen aangeven over het ontwerp.

 2. Nog te doen: Aanbieden definitief ontwerp aan raad

  Aanbieden definitief ontwerp aan raad

 3. Nog te doen: Verwachte uitvoering

  Verwachte uitvoering                                          

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de voortang van het project? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief. 

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

Voor vragen en opmerkingen over het project kun je contact opnemen via: