Centrumontwikkeling Wolvega

De winkelstraat in Wolvega wordt volledig vernieuwd. Het gebied tussen Huize Lindenoord en de kerk Op de Hoogte, inclusief het Pastorieplein, wordt ingericht als een park. Daarnaast gaan we de mogelijkheden voor het Acht-Pilarenplein onderzoeken. Op deze pagina vind je meer informatie over de drie plannen.

Project 1: Herinrichting winkelstraat

De winkelstraat wordt opnieuw ingericht. Hiervoor is een kwalitatief hoogwaardig plan ontwikkeld waarin de identiteit van Wolvega zichtbaar is. Zo komen er hoefijzers en sporen van een sulky (tweewielige kar achter paarden) in de bestrating die verwijzen naar de paardensport waar Wolvega om bekend staat. Klik hier om het voorlopig ontwerp te bekijken.

Plan 2: gebiedsontwikkeling Pastorieplein

We willen Huize Lindenoord en de kerk Op de Hoogte, inclusief het Pastorieplein, met elkaar te verbinden door middel van een park. Dit wordt het groene hart van Wolvega. Een aantal panden rondom Huize Lindenoord worden herontwikkeld tot woningen met winkels op de begane grond. Om parkeerproblemen door de toekomstige woningen te voorkomen, worden er onder het park parkeerplekken gerealiseerd. Klik hier om het plan voor het groene hart te bekijken.

Plan 3: gebiedsontwikkeling Acht-Pilarenplein

We gaan de mogelijkheden voor het ontwikkelen van het Acht-Pilarenplein verder onderzoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra parkeerplekken en een betere bereikbaarheid. Ook wordt gekeken hoe de randen van het plein beter benut kunnen worden.

Contact

Voor vragen en opmerkingen over het project kun je contact opnemen via:

E-mail: centrum@weststellingwerf.nl
Telefoonnummer: 14 0561

Nieuws Centrumontwikkeling Wolvega

  • Uitnodiging inloopbijeenkomst centrumontwikkeling Wolvega

    Het centrum van Wolvega wordt vernieuwd. We werken momenteel aan de herinrichting van de winkelstraat in Wolvega en de gebiedsontwikkeling van het Pastorieplein.

  • Ambitieuze centrumplannen Wolvega gaan door

    Vorige maand presenteerde het college van B&W grote plannen voor het centrum van Wolvega. Maandagavond 8 mei heeft de gemeenteraad besluiten genomen over deze plannen.

  • College B&W presenteert grote plannen voor centrum Wolvega

    Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met drie ambitieuze plannen voor het centrum van Wolvega. Het gaat om het volledig vernieuwen van de winkelstraat, de gebiedsontwikkeling van het Pastorieplein en de gebiedsontwikkeling van het Acht-Pilarenplein.