Centrumontwikkeling Wolvega

Gemeente Weststellingwerf heeft samen met ondernemers en inwoners een plan opgesteld waarin staat hoe het centrum van Wolvega eruit moet zien. De uitvoering wordt de komende jaren in delen opgepakt. Via deze pagina houden we je op de hoogte van het project Centrumontwikkeling Wolvega.

Benieuwd naar de plannen voor het centrum van Wolvega? Bekijk het filmpje.

Planning

  • Voor zomer 2022: Definitief ontwerp herinrichting winkelstraat Wolvega uitwerken 
  • 3e/4e kwartaal 2022: uitwerking en aanbesteding bestek herinrichting winkelstraat Wolvega 
  • 2023: start uitvoering herinrichting winkelstraat Wolvega 

Detailhandelsvisie

Naast de ontwikkeling van het centrum van Wolvega, heeft de gemeente Weststellingwerf samen met ondernemers een nieuwe detailhandelsbeleid opgesteld. Hierin staan acties voor de komende vijf jaar. Met het detailhandelsbeleid kan worden getoetst of toekomstige detailhandelsontwikkelingen passen bij de winkels en bedrijven die in de omgeving liggen.

Bekijk de detailhandelsvisie

Aandacht voor Noordwolde

In het detailhandelsbeleid is bijzondere aandacht voor de leefbaarheid en het winkelaanbod van Noordwolde. Daarom konden betrokken ondernemers en overige belanghebbenden meedenken bij het maken van het nieuwe detailhandelsbeleid. Zo kunnen we gericht inspelen op de kansen en bedreigingen die nu en de komende jaren op ons af komen. 

Nieuws Centrumontwikkeling Wolvega