In het coalitieakkoord 2022-2026 van VVD, WB, CDA en SDW staan de belangrijkste doelstellingen voor het beleid van de komende bestuursperiode. De vier politieke partijen hebben samen de inhoud van het coalitieakkoord bepaald. Het collegeprogramma is de uitwerking door het college van het coalitieakkoord.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het coalitieakkoord 2022-2026 uitgewerkt in het collegeprogramma 2022-2026. In dit collegeprogramma staan de plannen waar het college, samen met de gemeenteraad en de samenleving, de komende periode aan wil werken.