In het coalitieakkoord 2022-2026 van VVD, WB, CDA en SDW staan de belangrijkste doelstellingen voor het beleid van de komende bestuursperiode. De vier politieke partijen hebben samen de inhoud van het coalitieakkoord bepaald.

Het college van burgemeester en wethouders werkt het coalitieakkoord 2022-2026 nu uit in een collegeprogramma. In het collegeprogramma komen de plannen te staan waar het college met de gemeenteraad en samenleving de komende periode aan wil werken.