Wil je voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen houden? Of wil je voor een goed doel goederen huis-aan-huis verkopen? Dan heb je een vergunning nodig.

Aanvraag vergunning collecte

Hoe werkt het?

De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn. De gemeente kijkt of jouw collecte past in het rooster.

Bij grote landelijke acties toetst de gemeente jouw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kun je het landelijk collecterooster(externe link) inzien. Ook kun je hier het rooster van de gemeente bekijken. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

Wat moet ik doen?

Vraag de vergunning aan bij de gemeente. Het is verstandig je aanvraag minimaal acht weken van tevoren in te dienen.

In jouw aanvraag moet je aantonen dat je het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert;
  • een omschrijving van de collecte;
  • de periode waarin je de collecte wilt houden.