Maatschappelijke en culturele organisaties die door corona in 2021 financiële schade hebben geleden, kunnen financiële steun krijgen van gemeente Weststellingwerf. Dit doet de gemeente met een tijdelijke regeling; het noodfonds 2021. Van 1 maart tot 1 mei kun je het noodfonds aanvragen. 

Diverse organisaties hebben afgelopen jaar financiële schade gehad door de coronamaatregelen. Zo zijn inkomsten voor bijvoorbeeld zaalverhuur, kaartverkoop, of horeca (deels) weggevallen. Ook kunnen extra kosten zijn ontstaan voor het aanbrengen van looproutes, spatschermen en de aanschaf van extra ontsmettingsmiddelen.

Aanvragen van het Noodfonds is niet meer mogelijk.

Voor wie is het noodfonds? 

Maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming in de ernstige financiële schade door de coronamaatregelen. Het gaat om schade van het jaar 2021. Hierbij gaat het om schade die niet via andere regelingen gecompenseerd kon worden. De volgende organisaties/verenigingen kunnen een subsidieaanvraag doen: 

  • Organisaties die niet gericht zijn op winst maken;
  • Die gevestigd zijn in de gemeente Weststellingwerf;
  • En in 2019 en 2020 meerdere activiteiten met een maatschappelijk karakter hebben georganiseerd, denk hierbij aan activiteiten die direct of indirect zorgen voor leefbaarheid, ontmoeting of ontspanning.

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen moeten de organisaties informatie over de afgelopen 3 jaren doorgeven. Op basis van die gegevens  beoordeelt de gemeente hoeveel financiële tegemoetkoming een organisatie kan krijgen. De tegemoetkoming bedraagt 75% van de ernstige nadelige financiële coronaschade en is maximaal € 25.000.

De aanvraagperiode van het noodfonds loopt van 1 maart 2022 tot 1 mei 2022.