Spin in het web van de dorpen, de dorpencoördinator

Elk dorp in Weststellingwerf heeft zijn eigen ideeën en plannen over de ontwikkeling van de eigen leefomgeving. Deze worden onder de aandacht gebracht door de verschillende verenigingen van plaatselijk belang en daaraan gelieerde bewonersgroepen en samenwerkingsverbanden. De gemeente beschouwt de verenigingen als belangrijke partners in het initiëren en signaleren van ontwikkelingen op dorpsniveau. De dorpencoördinator is door de gemeente aangesteld om de contacten met de inwoners en de verenigingen te stroomlijnen.

Aanspreekpunt dorpen

Dorpencoördinator Klaas Hallema is aanspreekpunt voor de dorpen en hij zorgt ervoor dat de vragen en ideeën die daar vandaan komen op een goede manier worden opgepakt en opgevolgd. Daarnaast wil de gemeente de dorpen ook zo goed mogelijk informeren over het gemeentelijke beleid, een rol die ook bij de dorpscoördinator ligt.

Hij beheert o.a. het dorpenfonds ten behoeve van kleinschalige dorpsinitiatieven en bewaakt de processen van verschillende leefbaarheidsprojecten.  De dorpencoördinator onderhoudt korte lijnen met de Vereniging van Kleine Dorpen Weststellingwerf, een belangrijke samenwerkingspartner voor de gemeente.

Contact opnemen?

Klaas Hallema is bereikbaar op maandag tot en met donderdag: