Op grond van de Alcoholwet is het verboden om zonder vergunning of ontheffing alcohol te verstrekken. 

  • Als je alcohol schenkt in een horecabedrijf of alcohol verkoopt in een slijtersbedrijf, dan heb je op grond van artikel 3 van de Alcoholwet een alcoholvergunning nodig van de burgemeester.
    Dit geldt zowel voor commerciële inrichtingen (cafés, restaurants en dergelijke) als voor zogenaamde paracommerciële inrichtingen (dorpshuizen, voetbalkantines en dergelijke)
  • Als je alcohol wilt schenken tijdens een evenement, dan kan de burgemeester daarvoor ontheffing verlenen op grond van artikel 35 van de Alcoholwet.

Geen vergunning nodig

In sommige gevallen is geen vergunning nodig.

  • In een winkel waar met name levensmiddelen of tabak en aanverwante artikelen of uitsluitend zwak-alcoholhoudende dranken al dan niet tezamen met alcoholvrije dranken worden verkocht (bijvoorbeeld een supermarkt en levensmiddelenwinkel).
  • In een warenhuis met een levensmiddelenafdeling, met een vloeroppervlakte van ten minste 15 m², waarop een gevarieerd assortiment aan verpakte en onverpakte eetwaren wordt verkocht.
  • In een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin hoofdzakelijk eetwaren voor gebruik ter plaatse en elders dan ter plaatse plegen te worden verkocht, niet zijnde een horecalokaliteit. Denk daarbij aan producten, die in een handelspakket opgenomen zijn, die voor klantenverkoop bedoeld zijn (bijvoorbeeld bij een traiteur).

Je mag in de zaak geen alcohol laten proeven.          

Hoe werkt het?

Die aanvraag om ontheffing voor het verstrekken van alcohol tijdens een evenement kun je gelijktijdig doen bij de aanvraag om de evenementenvergunning. Het aanvragen van een alcoholvergunning, op grond van artikel 3 van de Alcoholwet, vraagt meer aandacht.

Je moet dan aan diverse eisen te voldoen (zoals bijvoorbeeld minimaal 21 jaar zijn en in het bezit zijn van een SVH - Sociale Hygiëne(externe link)). Afhankelijk waarvoor de aanvraag wordt gedaan moeten ook documenten en/of bewijsstukken worden aangeleverd.

Onderdeel van de procedure voor alcoholvergunning is het opvragen van informatie bij de Centrale Justitiële Dienst en de politie.

Daarnaast moet je (in commerciële gevallen) een aantal formulieren invullen met betrekking tot een BIBOB-onderzoek. Dit is een preventief bestuursrechtelijk instrument voor overheden om te voorkomen, dat een vergunning wordt misbruikt. 

Gezien de aard en omvang van de aanvragen om een alcoholvergunning (op grond van artikel 3 van de Alcoholwet) raden wij je dan ook aan om contact op te nemen met de afdeling OWO-VTH om meer informatie over dit onderwerp te krijgen via telefoonnummer 140516

Wat kost het?