Als je niet meer samen wilt zijn met jouw partner, vraag je een echtscheiding aan of een beëindiging van jouw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regel je dit via een advocaat.

Wat kost het?

Naast de kosten voor een advocaat heb je ook kosten voor het griffierecht.

Hoe werkt het?

Als je bent getrouwd, kun op drie manieren scheiden van jouw partner:

 • Bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Dit verbreekt volgens de wet alle banden tussen jou en je ex-partner.
 • Bij een scheiding van tafel en bed ben je uit elkaar, maar blijf je volgens de wet getrouwd. De rechten en plichten van het huwelijk blijven gelden. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als je van jouw geloof niet mag scheiden. Of als je om financiële redenen geen echtscheiding wilt.
 • Na een scheiding van tafel en bed van minimaal drie jaar, kun je jouw huwelijk laten ontbinden. Jouw huwelijk is dan definitief beëindigd. Dit verbreekt volgens de wet alle banden tussen jou en jouw ex-partner.

De rechter doet een aantal weken na de zitting uitspraak. Na hoeveel weken dat is, hangt af van het verloop van de zaak. De rechter laat aan het eind van de zitting weten op hoeveel weken je ongeveer moet rekenen.

De gemeente schrijft de uitspraak van de rechter of de verklaring zo snel mogelijk in.

Einde geregistreerd partnerschap

Je beëindigt jouw geregistreerd partnerschap via de rechter in de volgende gevallen:

 • Een van de partners wil het geregistreerd partnerschap beëindigen.
 • Je hebt minderjarige kinderen.

Als jij en je partner het met elkaar eens zijn en je hebt geen minderjarige kinderen, hoef je dit niet via de rechter te doen.

Wat moet ik doen?

 • Kies een advocaat. Als je samen met jouw partner de scheiding aanvraagt, is één advocaat genoeg. Als je niet samen de scheiding aanvraagt of als jij en jouw partner het niet eens zijn met elkaar, kies je allebei een eigen advocaat.
 • Jouw advocaat vraagt de scheiding aan bij de rechtbank met een verzoekschrift. Jouw advocaat stelt dit verzoekschrift samen met jou op.
 • Je kunt in het verzoekschrift vragen om een nevenvoorziening. Dit is een afspraak die te maken heeft met de scheiding. Bijvoorbeeld over de omgang met de kinderen.
 • Als alleen je de scheiding aanvraagt, krijgt jouw partner een kopie van jouw verzoekschrift.
 • Jouw partner kan bezwaar maken tegen de scheiding. Dat wordt 'verweer voeren' genoemd.
 • Als de rechter een uitspraak heeft gedaan, krijg je die beslissing toegestuurd via jouw advocaat. Dit heet een beschikking. Deze beschikking laat je door jouw advocaat binnen zes maanden inschrijven bij de gemeente waar je bent getrouwd. Pas dan ben je voor de wet uit elkaar. Dit geldt ook voor een ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed.
 • Een scheiding van tafel en bed is definitief als de beschikking binnen zes maanden in het  huwelijksgoederenregister(externe link) is ingeschreven. Je neemt daarvoor contact op met de griffie van de rechtbank.

Einde geregistreerd partnerschap zonder rechter

 • Kies een advocaat of notaris.
 • Bij de advocaat of notaris maak je samen met jouw partner een overeenkomst. In de overeenkomst staat dat je het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Ook maak je afspraken over bijvoorbeeld de partneralimentatie en pensioen.
 • Laat jouw advocaat of notaris de overeenkomst binnen drie maanden inschrijven bij de gemeente waar jouw partnerschap is geregistreerd. Pas dan ben je voor de wet uit elkaar.

Einde geregistreerd partnerschap via de rechter

Dit gaat op dezelfde manier als bij een echtscheiding.