Ecologisch beheer bermen en gazons

Gemeente Weststellingwerf beheert de bermen en gazons ecologisch. Dat is goed voor de biodiversiteit.

Ecologisch beheer houdt in dat we:

  • 1 of 2 keer per jaar maaien in mei/juni en september/oktober
  • Het maaisel na een paar dagen afvoeren
  • Op verschillende plaatsen verschillend maaien

Waarom minder maaien?

Niet maaien zorgt ervoor dat planten tot bloei kunnen komen. Het stuifmeel en de nectar van de planten is voedsel voor insecten zoals bijen, kevers, vlinders en hommels. Door minder vaak te maaien, komen er steeds meer planten en insecten. Daarnaast kan hoog gras beter tegen droogte en hitte.

Overzicht beheer bermen en gazons

Sinds dit jaar (2023) worden alle gazons ecologisch beheerd. Van de bermen is dit 80%. De bermen in de westhoek van Weststellingwerf worden nog geklepeld. In 2024 worden deze bermen ook ecologisch beheerd.

Klik hier voor een overzichtskaart voor het beheer van de bermen.link naar pdf bestand

Verkeersveiligheid voorop

Verkeersveiligheid staat altijd voorop. Op plekken waar het nodig is, zoals kruispunten en oversteekplaatsen, maaien we vaker dan 2 keer per jaar. We zorgen er zo voor dat de bermen en gazons het zicht van het verkeer niet belemmeren.

Ook op gemeentelijke sport- en speelvelden wordt vaker gemaaid zodat er gespeeld kan worden.

Mag ik zelf het gras of de berm bij mij in de buurt maaien?

Nee, je mag dit niet zelf maaien. De gemeente is eigenaar van het openbaar groen en kiest ervoor om gazons en bermen ecologisch te beheren. Als je gazons of bermen zelf maait, verniel je gemeentelijk eigendom. Hier kun je een boete voor krijgen.

Een deel van het gazon of de berm wordt niet gemaaid. Waarom is dat?

Er wordt in fasen gemaaid. Dit houdt in dat we bij elke maaibeurt 10 tot 20% van het gras of de berm niet maaien. Hierdoor ontstaat er veel variatie. Vlinders, bijen en vogels kunnen zo makkelijker eten vinden. Ook is dit een schuilplek voor andere dieren.

Het maaisel blijft een paar dagen liggen. Waarom is dat?

We maaisel blijft een paar dagen liggen zodat insecten kunnen schuilen en eventuele zaden los kunnen laten van het maaisel. Ook kan het maaisel drogen. Daarna wordt het maaisel afgevoerd.

Waarom worden bermen die in bloei staan gemaaid?

Maaien is het meest effectief als de grassen en kruiden vol voedingsstoffen zitten. Helaas is dat ook het moment dat de bloemen vol in bloei staan. Het kan dus voorkomen dat we bloemrijke bermen maaien.

Door het hoge gras heb ik last van teken en grasaren. Kan de gemeente het gras toch maaien?

We begrijpen dat teken en grasaren vervelend zijn. Maar dit is voor ons geen reden om vaker te maaien. We vinden het vergroten van biodiversiteit belangrijker. We raden je aan om deze plekken te vermijden of om maatregelen te nemen tegen bijvoorbeeld teken.

Ik heb hooikoorts en kan niet tegen het lange gras. Kan de gemeente het maaien?

We begrijpen dat het lange gras vervelend kan zijn. Maar dit is voor ons geen reden om vaker te maaien. We vinden het vergroten van biodiversiteit belangrijker. We raden je aan om maatregelen te nemen tegen hooikoorts.

Vraag of opmerking

Heb je een vraag of opmerking? Laat het hieronder weten.

Ik heb een vraag of opmerking