Eerste kraamverblijf voor vleermuizen in Noordwolde

Op maandag 8 juli is in Noordwolde het eerste kraamverblijf voor vleermuizen geplaatst. Dit is de start van een groot project. Er komen ongeveer 60 kraamkasten in Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.

Waarom doen we dit? 

Veel vleermuizen en vogels wonen in spouwmuren en onder daken. Dit maakt het moeilijk voor huiseigenaren om hun huizen te isoleren. Vleermuizen en vogels mogen namelijk niet gestoord worden. Met de nieuwe kraamkasten kunnen de dieren veilig wonen en kunnen huiseigenaren hun huizen isoleren zonder extra onderzoek. 

De plaatsing van kraamkasten is de eerste stap voor een Soortenmanagementplan (SMP). Dit is een groot ecologisch onderzoek in alle woonkernen van een gemeente. Het gaat om vleermuizen en vogels die in huizen wonen. Zo kunnen er maatregelen worden genomen om deze dieren te beschermen. Het maken van een SMP duurt ongeveer 2 jaar. Na het plaatsen van de kasten mogen sommige huiseigenaren al beginnen met isoleren. Zij hoeven geen apart ecologisch onderzoek te doen. Zij hoeven dus niet te wachten op het SMP. Ze moeten wel natuurvriendelijk isoleren (www.natuurvriendelijkisoleren.nl). 

Als het ecologisch onderzoek voor een SMP begint, mogen meer huiseigenaren isoleren zonder apart onderzoek. De drie gemeenten zijn waarschijnlijk de eerste gemeenten in Fryslân waar een SMP komt. Als het SMP klaar is, kunnen alle huizen in de bebouwde kom isoleren zonder apart onderzoek. Dankzij een SMP is er een goede balans tussen bescherming van de natuur en isoleren.