Huishoudens met een laag inkomen krijgen via de gemeente voor het jaar 2023 eenmalig een extra bijdrage voor hoge energiekosten.

Huishoudens met een laag inkomen krijgen via de gemeente eenmalig een extra bijdrage voor de hoge energiekosten. De hoogte van de energietoeslag is € 1.300,00.

Bent u in december 2022 of in 2023 verhuisd naar de gemeente Weststellingwerf en heeft u in een andere Nederlandse gemeente al een totaalbedrag van € 1.800,00 (€ 1300,00 + € 500,00) ontvangen? Dan ontvangt u nog € 800,00 eenmalige energietoeslag 2023.

Aanvraag

Vraag op tijd de energietoeslag aan. Tot 1 juli 2024 kun je de energietoeslag aanvragen.

DigiD linkEnergietoeslag aanvragen

Bij de digitale aanvraag moet je een aantal documenten toevoegen:

  • Bewijsstuk van jouw inkomen (loon en/of uitkeringsspecificatie, alimentatie etc.);
  • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning;
  • Bewijsstukken van jouw rekeningnummer/IBAN.

De gemeente heeft 8 weken de tijd om jouw aanvraag te behandelen. Uiteraard proberen wij de aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Als je er voor zorgt dat je de aanvraag compleet inlevert, dan kunnen wij jouw aanvraag sneller beoordelen.

Wie krijgt de energietoeslag automatisch?

Als bij ons bekend is dat jij een laag inkomen hebt, ontvang je de toeslag automatisch op je rekening. De energietoeslag is in november en december 2023 uitbetaald. Als jij de energietoeslag niet automatisch hebt ontvangen, kun jij de toeslag vanaf 1 januari 2024 zelf aanvragen via het aanvraagformulier op deze pagina.

Wanneer bij ons bekend is dat je een laag inkomen hebt:

Als je een bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz) ontvangt, of
Als je in 2022 kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen hebt ontvangen, of
Als je in 2022 de eenmalige energietoeslag hebt ontvangen.

Wanneer kun je de energietoeslag zelf aanvragen?

Vanaf 1 januari 2024 kun je hier de energietoeslag aanvragen via een aanvraagformulier. Dit kan als je een huishouden hebt met een inkomen tot 120% van de relevante bijstandsnorm.

Inkomensgrenzen 120% per maand inclusief vakantietoeslag van de bijstandsnorm:

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand€ 1.540,60€ 1.710,91
Samenwonend/getrouwd€ 2.200,85€ 2.318,78

*Ontvangt je naast jouw AOW ook pensioen? Dan vindt er een vrijlating op jouw inkomen uit pensioen plaats. Dit betekent dat we € 25,05 voor een alleenstaande en € 50,10. bij een echtpaar niet zien als inkomen. Je vult op de aanvraag het volledige pensioen bedrag in, en wij passen de vrijlating toe bij de het berekenen van het inkomen.

Voorwaarden

  • Je bent 21 jaar of ouder;
  • Je woont in de gemeente Weststellingwerf
  • Je bent Nederlander of wordt hiermee gelijkgesteld;
  • Je woont in een zelfstandige woning;
  • Jouw inkomen is niet hoger dan 120% van de voor jouw geldende bijstandsnorm.
    (kijk hiervoor in het schema)

Gebiedsteam Weststellingwerf

Het gebiedsteam heeft professionele hulpverleners. Zij bieden je steun op het gebied van jeugd en gezin, zorg en werk en inkomen. Of je nu een kleine of grote vraag hebt, zij staan voor je klaar.

Contact gebiedsteam