Inwoners met laag inkomen ontvangen energietoeslag

De prijs voor gas en stroom is in de laatste maanden duurder geworden. Huishoudens met een laag inkomen krijgen via de gemeente eenmalig een extra bijdrage voor de hoge energiekosten. De energietoeslag is verhoogd van € 800 naar € 1.300. Heb je € 800 aan energietoeslag ontvangen? In augustus hebben we de nabetaling van € 500 automatisch naar je overgemaakt.   

Aanvraag

Vraag op tijd de energietoeslag aan. Tot 1 december 2022 kun je de energietoeslag aanvragen.

DigiD linkEnergietoeslag aanvragen

Bij de digitale aanvraag moet je een aantal documenten toevoegen:

 • Bewijsstuk van jouw inkomen (loon en/of uitkeringsspecificatie, alimentatie etc.);
 • Bewijsstukken van jouw rekeningnummer/IBAN.
 • Scan of foto van ID-bewijs.
 • Scan of foto van ID-bewijs partner (indien van toepassing).

Vul je het aanvraagformulier liever in via papier download dan het aanvraag formulier onderaan deze pagina.

De gemeente heeft 8 weken de tijd om jouw aanvraag te behandelen. Uiteraard proberen wij de aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. 
Als je er voor zorgt dat je de aanvraag compleet inlevert, dan kunnen wij jouw aanvraag sneller beoordelen.

Wie krijgt de energietoeslag automatisch?

Als bij ons bekend is dat jij een laag inkomen hebt, ontvang je de toeslag automatisch op je rekening. De energietoeslag is in april uitbetaald. Als jij de energietoeslag niet automatisch hebt ontvangen, kun jij de toeslag vanaf 1 mei zelf aanvragen via het aanvraagformulier op deze pagina.

Wanneer is bij ons bekend dat je een laag inkomen hebt:

Als je een bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz) ontvangt, of
Als je bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering ontvangt, of
Als je in 2021 kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen hebt ontvangen (we sturen je misschien nog wel een brief om je rekeningnummer op te vragen).

Wanneer kun je de energietoeslag zelf aanvragen?

Vanaf 1 mei kun je hier de energietoeslag aanvragen via een aanvraagformulier. Dit kan als je een huishouden hebt met een inkomen tot 120% van de relevante bijstandsnorm.

Inkomensgrenzen 120% per maand inclusief vakantietoeslag  van de bijstandsnorm:
Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand

€  1.322,18

€  1.470,80
Samenwonend/getrouwd

€  1.888,84

€  1.992,43

Voorwaarden

 • Je bent 21 jaar of ouder;
 • Je woont in de gemeente Weststellingwerf
 • Je bent Nederlander of wordt hiermee gelijkgesteld;
 • Je woont in een zelfstandige woning;
 • Jouw inkomen is niet hoger dan 120% van de voor jouw geldende bijstandsnorm.
  (kijk hiervoor in het schema)

Energieloket gemeente Weststellingwerf

Wil je energiebesparende maatregelen nemen voor jouw huis? Kijk dan ook op de pagina Duurzaam Bouwloket | Weststellingwerf(externe link)

Heb je hulp nodig bij de aanvraag?

Wil je graag hulp bij het invullen van formulieren of het aanvragen van een uitkering? De Papierwinkel helpt je hier gratis bij.

Hulp bij geldzaken nodig?

Heb je moeite om jouw rekeningen te betalen? Of heb je schulden? We kunnen jou helpen! Neem contact met ons op via het Gebiedsteam.

Gebiedsteam Weststellingwerf

Het gebiedsteam heeft professionele hulpverleners. Zij bieden je steun op het gebied van jeugd en gezin, zorg en werk en inkomen. Of je nu een kleine of grote vraag hebt, zij staan voor je klaar.

Contact gebiedsteam