Friesland bruist van de evenementen! En dat is iets om trots op te zijn. Evenementen kunnen soms effect hebben op de natuur. En dan is de Wet natuurbescherming van toepassing. De Provincie Fryslân is verantwoordelijk voor de Wet natuurbescherming in Friesland en kan ontheffingen of vergunningen afgeven.

Vanaf 2023 moet een aanvraag voor een vergunning of ontheffing voor grote evenementen zes maanden van te voren bij de provincie binnen zijn. Dat geldt alleen voor evenementen die:

  • meer dan 2.000 bezoekers per dag trekken;
  • gebruikmaken van versterkt geluid en kunstlicht;
  • meerdere dagen duren;
  • doorgaan in de avond (na 18:00 uur);
  • in of in de buurt van een Natura 2000-gebied plaatsvinden, waardoor mogelijk beschermde dier- of plantensoorten verstoord, gedood of beschadigd worden.

Deze nieuwe werkwijze is op 1 januari 2023 ingegaan, maar geldt pas vanaf 1 juli 2023. Dat geeft organisatoren van grote evenementen de tijd om hun aanvraag op tijd in te dienen. Voor evenementen die in de tussentijd plaatsvinden of net na 1 juli (in de zomer van 2023) zijn, is deze planning niet altijd haalbaar. Daarom gaat de provincie met die aanvragen flexibel om met de termijn.

Organiseer je een evenement en wil je weten wat je kunt doen om rekening te houden met de natuur? Meer informatie over de Wet natuurbescherming en evenementen vind je op de website van de provincie(externe link).